Kişisel Gelişim

Nöral Plastisite veya Beyin Plastisitesi – Nöroplastisite Nedir?

Beyin Plastisitesi / Nöroplastisite Nedir?

Nöral Plastisite veya Beyin Plastisitesi – Nöroplastisite Nedir – Nöral plastisite veya beyin plastisitesi olarak da bilinen nöroplastisite, beyin hücrelerinin oluşturduğu nöral ağların büyüme, öğrenme, ilişkiler kurma, bağlanma ve yeniden yapılanma yoluyla değişme yeteneğidir. Bu değişiklikler, yeni bağlantılar oluşturan bireysel nöron yollarını, grup olarak bağlanmalar kurulmasını ve kortikal yeniden haritalama gibi sistematik ayarlamaların hepsini içermektedir. Nöroplastisite örnekleri, yeni bir yetenek, çevresel etkiler, öğrenme, uygulama ve psikolojik stres gibi farklı etkilerle beyinde oluşan veya değişen devre ve ağ değişikliklerini kapsamaktadır.

Nöroplastisitenin bir zamanlar nörobilimciler tarafından yalnızca çocuklukta ortaya çıktığı düşünülmüştü. Bu anlamda, beyindeki nöroplastisite derecesi açısından çocukluktaki beyin plastisitesinin yetişkinlere oranla çok daha esnek olduğu gerçeğini not almak kaydıyla; yapılan son araştırmalar beynin birçok yönünün yetişkinlik boyunca da değiştirilebileceğini (veya “plastik”) göstermiştir.

Mega Hafıza - setler

Beyinde hangi bölgenin hangi işi yapacağının % 90 kesinleşmesinin ergenlik çağına kadar oluştuğu, geri kalan % 10’un da 20-25 yaş aralığında tamamlandığı düşünülmektedir. Ergenlik çağına kadar beynin esneklik yüzdesi maksimum seviyededir.

Nöroplastisite, herkesin kendi beyninin mimarı olmasını sağlayan bir anahtardır.” – Melik Duyar

Küçük çocukların karşılaştıkları beyin hasarlı kazalardan yetişkinlere göre daha hızlı iyileşebilmeleri, hafıza ve zekânın % 75’inin 3 ile 7 yaş aralığında tamamlanması, bu dönemde çocukların iki veya üç dili aynı anda öğrenebilmeleri bir tesadüf değildir. Beyin bu dönemde yüksek derecede esneklik sergilemekte, ancak bu esneklik beyin kullanılmayınca, yeterince uyarılmayınca ve yaşlandıkça azalmaktadır.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Tavsiye Edilen Makaleler:

Beyin Plastisitesi Nedir? / Nöroplastisite Nedir? Öğrenmede Neden Önemlidir?

Dil Edinim Cihazı (Language Acquisition Device – LAD) Nedir?

Stephen Krashen’in İkinci Dil Edinme Teorisi Nedir?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu