IQ ve EQ TestleriMotivasyon

Motivasyon Ve Zeka – Motivasyonun Zeka Üzerinde Etkisi

Motivasyon ve Zeka – Motivasyonun zekanın verimli kullanımı üzerinde bir etkisi var mı? Motivasyonun IQ puanı üzerindeki etkisine işaret eden yeni bir araştırma, bu faktörün özellikle akademik başarı dışındaki başarıları da öngörmede önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

IQ testlerinin gerçekten zekayı ölçüp ölçmeyeceği uzun zamandır tartışma konusu olsa da geçerliliği yüksek oranda olan bu ölçeklerin sonuçları genellikle güvenilir çıkmaktadır. Söz konusu edeceğimiz araştırma, zeka üzerinde etkisi olan pek çok değişken gibi, motivasyonun da etkili bir faktör olduğuna dair kanıt sunmaktadır.

ÖDÜLLERİN DE ZEKA ÜZERİNDE ETKİSİ BÜYÜK

IQ testlerinde parasal teşviklerin kullanıldığı 46 çalışmanın meta-analizine göre, ödülün IQ skoru üzerinde büyük bir etkisi olduğu ortaya konuldu. Ortalama etki, ödülün büyüklüğüne bağlı olarak, etkinin büyüklüğü ile yaklaşık 10 IQ puanına eşittir. 10 $ ‘dan büyük ödüller kabaca 20 IQ puanına eşittir. Teşviklerin etkileri, başlangıç ​​IQ puanları düşük olan kişiler için daha büyük çıktı.

80’li yılların sonlarında IQ testi yapılırken videoya alınan önceki 500 çocuğun (ortalama 12.5 yaş) araştırmasının izlenmesi sonucu motivasyonun IQ’ da önemli bir rol oynadığı görüşünü de destekliyor. Filme alınan ve incelenen bantlar, sıkıcılık belirtilerini tespit etmek için eğitilmiş kişiler tarafından değerlendirilmiş ve her bir çocuğa bu temelde bir motivasyon puanı verilmiştir. İzlenen deneklerden yaklaşık 12 yıl sonra, katılımcıların yarısı eğitim ve mesleki başarıları hakkında röportaj yapmayı kabul etti.

Diğer araştırmalarda da tespit edildiği gibi, IQ puanının ergenlikte akademik performans, suç işleme, istihdam ve erken yetişkinlik yıllarında, eğitim yıllarını içeren çeşitli yaşam sonuçlarını öngördüğü bulunmuştur. Ancak, motivasyon puanını dikkate aldıktan sonra, IQ puanının öngörülebilirliği önemli ölçüde azaltıldı.

Olumlu Sözler

MOTİVASYON – MOTİVASYON – MOTİVASYON

Motivasyon puanındaki farklılıklar, eğitim yıllarındaki farkın % 84’ünü oluşturuyordu (eğer düşünürseniz orada büyük bir sürpriz yok). % 25’lik fark ta gençlik yıllarında, okulda ne kadar iyi olduklarına ilişkin bir farktı.  Başka bir deyişle, sınav motivasyonu, IQ’nun tahmin geçerliliğine ilişkin tahminleri şişiren kafa karıştırıcı bir faktör olabilir. Ancak akademik başarının motivasyondan daha az etkilendiği gerçeği yabana atılmamalıdır. Bu beklenmedik bir durum değil. Zeka testinin başlangıcından itibaren, psikologlar, sınav alanların sınavı ne kadar ciddiye aldıklarına ve bunun puanlarını etkileyeceğinin farkına vardılar. Bununla birlikte, bulgular, genellikle göz ardı edilen bu gerçeğin bir hatırlatıcısıdır.

SONUÇ: EĞİTİMCİLER MOTİVASYONEL ARAÇLARI SIKÇA KULLANMALILAR!

Motivasyon ve zeka ile ilgili bu araştırma, motivasyon ve öz disiplinin öneminin ve eğitimcilerin bu faktörleri daha fazla dikkate alma gereksiniminin altını çizmektedir.Bu araştırmada motivasyon türleri ve kişisel motivasyon konuları ele alınmamakla birlikte, motivasyonel bir zekaya sahip olan bireylerin kendi iradelerini ve amaçlarına ulaşmada asla yılmadan gayret ve mücadele ettiklerini biliyoruz. Öğrencilere kazandırılması gereken en önemli becerilerden biri işte bu motivasyon yönetimidir. Motivasyonu düşük öğrencilerin kendini yönetme, otokontrol ve seçme becerilerinde de düşük oldukları bilinmektedir.Öğretmenler okulda ve sınıfta, aileler evde çocukların motivasyonlarını desteklemeli, öğrenme süreçlerini olumlu anlamda maniple etmelidirler.

Kaynak

Duckworth, A.L., Quinn, P.D., Lynam, DR, Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M. (2011). Role of test motivation in intelligence testing. Proceedings of the National Academy of Sciences [Internet].

Başa dön tuşu