Konsantrasyon

Çocuklarda Konsantrasyon – Kendini Yok Eden Konsantrasyondan Kaçının

Çocuklarda Konsantrasyon – Günümüzde her ailenin okul çağındaki çocuklarına ilişkin sorunu üç aşağı beş yukarı benzerdir. Sorunların başatı şudur: Çocuklar ders dinlerken veya ders çalışırlarken çok kolay bir şekilde konsantrasyonlarını kaybediyorlar; hatta daha vahimi, odaklanmaya hiç başlayamıyorlar bile.

Siz de bu sorunu yaşayanlardan biri misiniz? Mesela öğretmeni şöyle diyor mu:

  • “Çocuğunuz sınıfta konuya hiç odaklanamıyor!”,
  • “Çocuğunuz bana bakıyor ama beni dinlemiyor!”
  • “Çocuğunuz dersi dinlemediği gibi, yanındaki arkadaşlarıyla kağıt topu atışmalar yapıyor.”
  • “Çocuğunuz en arka sırada oturduğu halde en ön sıraya laf atıyor. Konuyu kaçırdığı için sorduğum soruya da cevap veremiyor.”

Daha nice ifadeler duyacaksınız. ya da serzeniş, sitem, şikayet…

Siz de ebeveyn olarak, bunları duyduktan sonra asabileştiniz ve dolduruldunuz. Bunun üzerine ders notları düzelene kadar arkadaşlarını görmesine izin vermeyerek onu cezalandırmayı da deniyorsunuz.

Oysa bu gibi cezalandırmaların herhangi bir etkisi yok gibi görünüyor.

Ödüller vermek de aynı derecede beyhude görünüyor. Verdiğiniz rüşvetler de onu motive etmeyecektir.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Çözüm basit midir?

Çocuklarda Konsantrasyon – Evet, çözüm düşündüğünüzden daha basit olabilir. Çocukları bir kenara bırakın, yetişkinler bile günümüzde konsantrasyon problemiyle boğuşmaktadır. Çocukların da uzun süre konsantre olamaması gerçeğini kabullenmeliyiz. Çocuk psikolojisine göre bu normal. Örneğin 5-6 yaşındaki bir çocuğu ele alalım. Konsantre olabilecekleri maksimum süre genellikle yaklaşık 15 -30 dakika arasındadır. Yaş büyüdükçe bu süre artıyor.

Bu yaygın sorunun cevabı düzenli molalar vermektir.

Bir dersi daha küçük ve daha yönetilebilir bölümlere ayırmak, öğrenciler için öğrenmeyi çok daha kolaylaştıracaktır. Teneffüs süreleri uzatılıp ders süreleri kısaltılabilir. Bir çocuğa bir mola izni verdiğinizde, sonraki konuya odaklanmasını sağlayacaktır.

Bu konuda size önereceğim yazı şudur:

Öğrenmede Ara Verme Etkisi – Nasıl Bir Ara?

Mola sırasında aşırı uyarmayın

Çocuklarda Konsantrasyon – Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta; öğrenme sırasında verilen molayı aşırı cazip hale getirip, çocuğu hedefinden uzaklaştırmak bir büyük tehlikedir. Cazip hale getirilmesi gereken öğrenme sürecidir.

Mesela, çocuğun telefonlarla oynamasına veya diğer çocuklarla yoğun bir şekilde sohbet etmesine izin verdiğinizde, bu durum molada da olsa, ciddi bir tehlikedir ve siz çocuğu amacından uzaklaştırmış oluyorsunuz.

Mola dediğimizde,  çocukların kafalarında olabilecek uyarıcıları dikkate alarak, huzur içinde oturabilecekleri sessiz bir zaman dilimi olmalı.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, molalardan fayda sağlayanların sadece çocuklar olmadığını göstermiştir. Hepimiz aynı işi uzun süre yerine getirirken, mola vermediğiniz takdirde, odak noktasını kaybedebiliriz.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN ANZAN MEGA ARİTMETİK EĞİTİMİ

ANZAN MEGA ARİTMETİK EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Yeni bir çalışmaya göre…

Çocuklarda Konsantrasyon – Illinois Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Dr. Alejandro Lleras’ın başkanlık yaptığı araştırmaya göre, kişinin odaklanmadaki düşüşünün temel sebeplerinden birinin “sürekli dikkatin, kendini yok etmeye doğru yol almasının yüksek ihtimal olduğunu” vurgulamasıdır.

Bu konuda beynin sahip olduğu enerjiyi, sürekli odaklanma ve dikkat yoğunlaşmasıyla harcaması üzerine, odak kaybı gibi tam tersi bir durum ortaya çıkabilir, diye uyarmaktadır.

Dikkat azalması, dikkatli olmayı gerektiren bir işi uzun bir süre yaptıktan sonra yaşadığımız odak kaybıdır.

İsrail’de mahkemelerde yapılmış bir araştırma örneği verelim: İsrail mahkemelerinde hakimlerin karar verme gerektiren davalara yoğunlaşmalarını daha çok öğleden önce sonuçlandırdıkları ve dava aralarında yedikleri enerji verici sandviçlerle bu kararları takviye ettikleri bilinmektedir.

Duyusal algıdan düşüncelere

Çocuklarda Konsantrasyon – Lleras, duyusal algıda, beynin başlangıçta hassas olduğunu; eğer uyaran makul tutarlıysa, beynin, yavaş yavaş görme, ses veya hislere dikkat etmeyi bıraktığını belirtiyor. Örneğin yeni bir elbise giydiğinizde beyniniz bu yeni giysinin duyularınıza kattığı odaklanma fazlayken, bir müddet sonra bu giysiye ait duygunuz sıradanlaşır.  artık dikkatinizi çekmemeye başlar.

Bayanların neden sıklıkla giysi değiştirdiklerini anladınız mı?

Lleras şöyle diyor:

“Sürekli uyarılma, beynimiz tarafından önemsiz olarak kaydedilir, öyle ki beynimiz onu farkındalığımızdan siliyor.”

Beynin bilgiyi temelde işleme yöntemleri hakkında bir tür benzetme varsa, duygular için doğru olan şeylerin düşünceler için de doğru olması gerektiğini düşünmek gerekiyor. Eğer bir duyuma sürekli dikkat kesilmek, o hissi farkındalığımızdan yok ederse, bir düşünceye sürekli dikkat etmek de, o düşüncenin zihnimizden kaybolmasına da yol açabilir! ”

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Çalışmanın bulguları

Çocuklarda Konsantrasyon – Lleras ve doktora sonrası araştırma görevlisi Atsunari Ariga, katılımcıların yaklaşık bir saat boyunca tekrar eden bilgisayarlı bir ödeve odaklanma becerilerini test etti. Görev, çeşitli koşullar altında alındı. Görev süresince çoğu katılımcının performansının önemli ölçüde düştüğü bulundu.

Lleras, tek bir göreve (işe, derse, okumaya vb.) uzun süreli dikkat kesilmenin, aslında performansı engellediğini öne sürüyor.

Lleras’ın çözüm önerisi şudur: Pratik bir bakış açısıyla, uzun görevlerle karşı karşıya kaldığınızda kendinize kısa molalar verin. Kısa zihinsel molalar aslında görevinize yeniden odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Aynı mantık çocuklar için de geçerlidir. 

Dolayısıyla, çocuklarımızın çalışma rejiminde ara verme süresini basitçe hesaba katmanın olumlu sonuçları olabilir. Eğer bir ebeveynseniz, bunu çocuğunuzun öğretmenine önerebilirsiniz. Ayrıca evde mola alıştırması yapabilirsiniz. Bir eğitimciyseniz, mola zamanını sınıf programınıza dahil etmeyi de deneyebilirsiniz. Öğrencilerinizin sonuçlarının çarpıcı biçimde geliştiğini görebilirsiniz.

abcdef

Başa dön tuşu