Öğrenme ve Eğitim

Bir İlkokul Öğrencisi İçin Okuma Sürecinde Anlamak Nedir?

Bir ilkokul öğrencisi için okuma sürecinde anlamak nedir – Anlama denilince genellikle okunan bir metni ya da sözlü mesajı anlama olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda anlama dört seviyeye ayrılmaktadır. Bu dört seviye şunlardır;

 • Temel Anlama: Harfleri, heceleri, kelimeleri ve cümleleri anlamayı içerir.
 • Yorumlayıcı Anlama: Çıkarımlar yapma ve yorumlama süreçlerini içerir.
 • Sorgulayıcı Anlama: Sorularla neden-sonuç ilişkilerini araştırma, inceleme, düşünme, görüşleri karşılaştırma, tartışmaları değerlendirme, problem çözme gibi işlemleri içermektedir.
 • Yaratıcı Anlama: Okuyucunun anladıklarını uygulayarak yeni bilgiler üretmesini kapsamaktadır.

Bu anlama seviyelerinin temelleri, basitten başlayarak sistematik bir şekilde ilkokulda atılmalıdır. İlkokul öğrencilerine akıcı okumayı öğreten eğitim programları mutlaka anlamayı da öğretmelidir. Bir ilkokul öğrencisi için okuma sürecinde anlamak şu başlıkları içermektedir:

Okuduğunu Anlamanın Temel Unsurları

Okuma ve Anlama – Okuma Sürecinde Anlamak

 1. Çözümleme: Kelimeleri doğru bir şekilde tanıma ve telaffuz etme becerisidir. Bu, fonetik becerileri, görülen kelimeleri tanıma ve sesleri bir araya getirmeyi içerir.
 2. Kelime Dağarcığı: Yeni kelimeler öğrenme ve anlamlarını anlama yoluyla zengin bir kelime dağarcığı oluşturmaktır. Bu, metni daha etkili bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.
 3. Anlama: Metinden anlam çıkarma; ana fikri, önemli detayları ve metnin farklı parçaları arasındaki ilişkileri anlamaktır. Ayrıca çıkarımda bulunma, sonuç çıkarma ve verilen bilgilere dayanarak tahmin yapma becerisini içerir.
 4. Akıcılık: Akıcı ve uygun bir şekilde okuma yapmaktır. Bu, hız, vurgu ve cümleler arasındaki uyum gibi unsurları içerir.
 5. Metin Yapısı: Hikayeler, bilgilendirici metinler veya ikna edici yazılar gibi farklı metin yapılarını tanımaktır. Metinlerin nasıl düzenlendiğini anlamak, öğrencilerin fikir akışını takip etmelerine ve anlam çıkarmalarına yardımcı olur.
 6. Eleştirel Düşünme: Karakterleri ve olayları analiz etme, bilgiyi değerlendirme ve metinle kişisel deneyimler veya önceden bilgi arasında bağlantılar kurma gibi daha üst düzey düşünme becerileridir.
 7. İzleme ve Öz-refleksyon: Kendi anlamalarının farkında olmak ve gerektiğinde okuma stratejilerini ayarlamaktır. Öğrenciler, soru sorma, özetleme ve açıklama gibi stratejileri kullanarak anlamalarını geliştirebilirler.

okumada anlama süreci

Özetle, bir ilkokul öğrencisi için okuma sürecinde anlamak, sadece kelime çözümlemeyi değil, aynı zamanda kelime dağarcığı oluşturma, metnin anlamını kavrama ve içeriği daha derin bir seviyede eleştirel düşünme becerilerini geliştirme anlamına gelmektedir.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Akıcı Okuma Nedir – Mega Aktif Okuma

Beyin, Okuma ve Dil – Konuşmanın ve Okumanın Bilimi

Çocuklar İçin Temel Matematik Becerileri – Hızlı ve Etkili Bir Şekilde Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu