Hitabet ve Diksiyon

Başarılı Sunum – İz Bırakan Bir Sunuma Nasıl Hazırlanmalısınız?

Başarılı Sunum – Küçük veya büyük gruplara olsun, insanlara konuşmak / sunum yapmak ciddi bir hazırlık aşaması gerektirir. Güzel bir konuşma dinlediyseniz, bilin ki arkasında ciddi bir hazırlık süreci, pratikleri ve provası yapılmış güçlü bir içerik vardır.

İz Bırakan Bir Sunumu Nasıl Hazırlamlısınız?

Sunumu Planlama

Başarılı Sunum – Sunum hazırlamak ya da hazırlıklı sunum yapmak harika bir deneyimdir. Bunun için aşağıdaki stratejiler, çoğumuza zor gibi görülebilecek sunumu kolaylaştıracak daha küçük, daha yönetilebilir bölümlere ayırmanıza yardımcı olacaktır.

1. Adım: Kitlenizi analiz edin

Sunum hazırlamanın ilk adımı, konuşacağınız kitle hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Kitlenizin sunumunuzdan ne bekleyebileceğini anlamak için kitlenizin arka planını, değerlerini ve ilgi alanları hakkında bilgi edinmek iyi bir fikirdir.

2. Adım: Bir konu seçin

Ardından, mümkünse kitlenizi ve sizi ilgilendiren bir konu seçin. Kitlenin alakalı bulduğu bir sunum yapmak çok daha etkili ve kolay olacaktır. İlgi çekçisi bir konuya hazırlanmak daha keyifli olacaktır.

3. Adım: Sunumun amacını tanımlayın

Sunumun amacını tek bir kısa açıklama cümlesiyle yazın. Hedef kitlenizin, sunumunuzdan ne öğrenmelerini istediğinizi tam olarak bilmeniz gerekir.  Sunum içeriğinizin amacını ve düzeyini, kitlenizin düzeyine, arka planlarına ve size verilen süreye uygun olarak ayarlayın. 

Sunumun İçeriğini Hazırlama

Adım 4: Sunumun gövdesini hazırlayın

Sunumunuzun amacını tanımladıktan sonra, size ayrılan sürede ne kadar bilgi sunabileceğinizi belirleyin. Ayrıca, doğru ayrıntı düzeyine sahip bir sunum hazırlamak için kitle hakkında toplamış olduğunuz bilgileri de kullanın. Konuyu ikna edici bir şekilde sunmak için, onları örneklendirmeniz ve desteklemeniz gerekecektir. Bunu yapmanıza yardımcı olacak stratejiler şunları içerir:

  • Verileri (Rakamsal, hikaye edilmiş anlatımlar, haber ve magazin türü bilgiler) sunmak
  • Uzmanlardan alıntılar okumak
  • Kişisel deneyimlerinizle ilişkilendirmek
  • Yaşanan olaylardan alıntılar yapmak
mega ingilizce - kolay ingilizce

Unutmayın, sunumunuzun gövdesini planlarken içerikte çeşitlilik sağlamak önemlidir. Dinleyiciler hızlı bir şekilde sıkılabilir. Çeşitliliğiniz varsa  dinleyiciyi uyandıran bir başka anekdot aktarabilirsiniz. Tabi bunlar hazırlık aşamasında yaptığınız planda yer almalı.

5. Adım: Giriş ve sonucu hazırlama

Sunumun ana gövde metnini hazırladıktan sonra konuşmaya nasıl başlayacağınıza ve konuşmayı nasıl tamamlayacağınıza karar verin.

Girişin kitlenizin dikkatini çekeceğinden ve sonucun da sunumdaki önemli noktaları özetlediğinden ve tekrarladığından emin olun. 

“Onlara ne söyleyeceğinizi söyleyin. Onlara söyleyin. Sonra, onlara ne söylediğinizi söyleyin.”

Sununuzun açılışı sırasında  kitlenin dikkatini ve ilgilerini çekmek önemlidir. Yapmazsanız, dinleyiciler dikkatlerini başka bir yere çevirir ve geri almakta zorlanırsınız. Kullanabileceğiniz stratejilerden bazıları şunları içerir:

  • Girişin dinleyicilerin hedefleri, değerleri ve ihtiyaçları ile ilgili olmasını sağlayın,
  • Düşünmeyi teşvik etmek için sorular sorun,
  • Kişisel bir deneyiminizi paylaşın,
  • Şaka ya da esprili bir hikaye ile başlayın,
  • Bir çizgi film veya renkli görsel yansıtın,
  • Uyarıcı veya ilham verici bir açıklama yapın.

Açılış sırasında konunuzu ve sunumunuzun amacını net bir şekilde sunmak istiyorsunuz. Konuyu ve amacı açıkça ifade etmek, dinleyicilerin ana fikirlerinize odaklanmasına ve kolayca takip etmesine yardımcı olacaktır.

Sunumunuzun tamamlanması sırasında,  ilettiğiniz ana fikirleri pekiştirin. Dinleyicilerin tüm sunumunuzu hatırlamayacağını, yalnızca ana fikirleri hatırlayableceğini unutmayın. Ana fikirleri pekiştirerek ve gözden geçirerek kitlenin bunları hatırlamasına yardımcı olursunuz.

Sunumun Uygulanması

6. Adım: Sunumu, sunma alıştırması yapın

Gerçek sunum için size çok az bir süre verilmiş osla bile, sunumunuzu hazırlamak için saatlerce çalışmalısınız. Sunum hazırlamak için saatler harcayın, bu en kısa süreli sunumları bile saatlerce sunum yapandan daha verimli yapar. Sunum provası yapmak harika sunum için iyi bir egzersizdir. Birçok hatanızı önceden görme fırsatı bulmuş olursunuz.

Sununuzu uygularken, “hııı”, “Evet…”, “tamam…” ve “…biliyorsunuz” gibi kelime ve kelime öbeklerini azaltmanıza yarar. Dinleyeni, konuşmanıza değil, şahsınıza odaklayan tikleri veya tekraralayan kelimeleri ortaya çıkarır.

Bu alışkanlıklar bir konuşmacının güvenilirliğini kolayca azaltabilir. Ayrıca, ayrılan zamanda en önemli noktalarınızı yaptığınızdan emin olmak için içeriğinize ince ayar yapabilirsiniz.

Sunumunuzun içeriğini planlamanın yanı sıra, sunumu nasıl sunmak istediğiniz hakkında ileri düzeyde düşünmeniz gerekir. 

Tüm bunlar için bir sunum senaryosu hazırlayın. Ünlü konuşmacılar bunu yapıyorlar. Metne bakmasalar da metin olmaksızın konuşma yapmıyorlar. Hafızanıza fazla güvenmeyin. Metniniz olmasa bile not kağıtlarına konuşmanızın ana fikri dahil anahtar kelimeleri not edin.

Bu makalede daha çok konuşma metninin hazırlanmasına yoğunlaştık. İyi bir konuşma metni hazırlamak iyi bir konuşma yapmanın sadece birinci etabıdır. İkinci etap hazırlanmış metnin bir konuşma olarak sunulmasıdır. Sunum sırasında hazırladığınız konuşma metinini nasıl kullanacağınız da önemlidir. Konuşma metnini hafızanıza yerleştirerek mi konuşacaksınız, kağıttan okuyarak mı yapacaksınız, kısa notlardan mı faydalanacaksınız, ya da her üç kombinasyonun bir karışımı olarak mı kullanacaksınız, bu ayrı bir konudur. Konşma sırasında konuşma metininin yönetimi olarak adlandırılan bu konuyla ilgili olarak aşağıda linki verilen makaleyi de okumak isteyebilirsiniz.

Konuşma Metinlerinin Yönetimi: Alternatifler

Başa dön tuşu