IQ ve EQ Testleri

Ayın Zeka Testi Sorusu: 60 – 68 – 88 – ?? – 98 – 66

Ayın Zeka Testi Sorusu – 60 – 68 – 88 – ?? – 98 – 66:  Aşağıda verilen soru www.KisiselGelisim.com okurları için hazırlanmıştır. Lütfen cevaplarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünden yazınız.

Seviye: Sorunun seviyesi lise, üniversite, yüksek lisans öğrencileri ve en az lise mezunu olan yetişkinlerdir.

Kim bilir, aynı mantıkla çözülebilecek buna benzer bir soru üniversite giriş veya ALES sınavlarında da çıkabilir. Bu soru ile uğraşarak çözüm arayanlar zekâ testi sorularında sayılar arasındaki farklı tip ilişkileri ve bakış açılarını yakalama olasılıklarını yükselteceklerdir..

Sorunun çözüm yolları ay sonunda bu makalenin alt bölümünde yayınlanacaktır. O zamana kadar siz de alternatif düşünme ve çözümlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İşte ayın sorusu:

Ayın Zeka Testi Sorusu

ayın zeka testi sorusu

DİKKAT! Cevabınızı aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İsteyen açıklamalarını da ekleyebilir. Cevap yazmadan, yorumlar bölümüne “Çözüm yayınlanınca bilgi verin” yazanlara, sorunun çözümü bu sayfada yayınlandığında mesajla bilgi verilecektir.

Cevabınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne yazınız.

***

Test Sorusunun Cevaplarını Görmek İçin Buraya Tıklayınız

Ayın Zeka Testi Sorusunun Cevabı ve Açıklaması!

Bu problemin çözümü için muhtemelen sayılar arasındaki artış, eksiliş, işlemsel ilişkiler vb ilişkiler aradınız. Zekâ soruları genel olarak bu tip sayısal dizilerde kişinin ilişkileri ne kadar hızlı yakalayabildiğini ve ne kadar farklı bakış açılarıyla probleme yaklaştıklarını ölçmeye çalışır. Bu amaçla sayılar arasında basit serisel ilişkiler sorarken, uç noktalarda olan kişilerin farklı bakış açılarını da yakalamak ister. Bunun sebebi kişinin toplum içindeki göreceli yerini tespit etmektir.

Bu ayın sorusuna bakarsak;

60 – 68 – 88 -XX – 98 – 66

Bu soruda sayılar arasında muhtemelen sayısal bir ilişki bulamayacaksınız. Çünkü soru probleme farklı bir bakış açısıyla bakabilme esnekliğinizi ölçmek üzere hazırlanmıştır.

Şimdi verilen sayıların şekilsel olarak ortak bir özellikle serisel olarak ilişkili olup olmayacağına bakalım:

Sayıların Tek Tek İncelenmesi

1. Sayı: 60 → Sayının her iki hanesi de kavisli dairesel kapalı yapılı rakamlar içeriyor. Hatta bu sayıdaki hanelerde toplam “2” adet dairesel yapı var. “0” da bir daire, “6”nın altında bir adet dairesel yapı var. (Not: “Kavisli dairesel yapı” içeren ifadesiyle “düz çizgi içermeyen kapalı dairesel çizgilerden oluşan şekiller veya bölümler” kastedilmiştir.)

2. Sayı: 68 → Bu sayının her iki hanesi de yine kavisli kapalı yuvarlaklar içeren rakamlardan oluşmuş. Bu sayının hanelerinde  toplam “3” adet dairesel yapı var. “6”nın altında bir adet, “8”de de iki adet dairesel yapı var.

3. Sayı: 88 → Bu sayının her iki hanesi de yine dairesel yuvarlaklar içeriyor ve sayının hanelerinde  toplam “4” adet dairesel yapı var. Her bir “8”de iki adet dairesel yapı olmak üzere iki adet “8”de dört adet yuvarlak var.

mi

4. Sayı: XX → Bu sayının da dairesel şekil içeren bir sayı içermesi gerekiyor mu? Gerekiyorsa, kaç adet “dairesel yapı” içermesi gerekiyor konusunda henüz bir karara varmamız mümkün değil. Bu karar için diğer sayılara da bakmamız gerekiyor.

5. Sayı: 98 → Bu sayının her iki hanesi de yine yuvarlak yapıları olan rakamları içeriyor. Bu sayının hanelerinde de  toplam “3” adet dairesel yapı var. “9”un üst kısmında bir adet, “8”de de iki adet dairesel yapı var.

6. Sayı: 66 → Bu sayının her iki hanesi de yine yuvarlak, dairesel yapılı rakamlar içeriyor. Bu sayının hanelerinde de  toplam “2” adet dairesel yapı var. Her bir “6”da bir adet dairesel yapı olmak üzere iki adet “6” var.

ZM

Şimdi sayılardaki dairesel yapı adetleriyle ilgili bir ilişki var mı diye bakalım;

Sayılardaki Sırayla Dairesel Yapı Sayısı:
60 – 68 – 88 -XX – 98 – 66
2  –  3  –  4  –  XX  –  3  –  2

Bu dizilişten, verien sayılarda dairesel yapı olarak, ortaya  göre sağda ve solda simetrik bir artış ve eksiliş olduğu görülmektedir. Bu durumda “XX“, toplamda hanelerinde dört adet dairesel yapı olan bir sayı olmalı.

2  – 3  –  4  – XX (4)  –  3  –  2

Soruda hane sayısı kısıtlaması koyulmadığı için aşağıda verilen her sayı doğru cevap alternatifleridir:

İki Hane Kısıtlaması Yoksa Alternatif Cevaplar

88, 989, 188, 488, 608, 6066, 896, …

Soruda cevap iki haneli bir sayı olacak şeklinde bir kısıtlaması olursa veya şıklarda sadece “88” sayısı verilmişse tek cevap “88”dir.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

İki Hane Kısıtlaması Varsa Tek Cevap

88

Sorunun video çözümünü aşağıda izleyebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Ayın Matematik Sorusu – Sayısal Gelişim

Zeka Testi – Mini Zeka Testi – 1 / İşlem Zeka Testi Soruları

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu