Öğrenme ve Eğitim

Sınıfta Yaratıcılık – Yaratıcılığı Eğitimin Bir Parçası Haline Getirin

Sınıfta Yaratıcılık – Bir öğretmen olarak, çocuklardaki üretkenlik ve yaratıcılık özelliklerini nasıl keşfedeceğinizi ve nasıl kullanacağınızı bilmeniz çok önemlidir.

Bu yazıda, öğrencilerinizin yaratıcılık becerilerini geliştirip bu özelliği sınıfta kullanmalarına ya da mesleğinizle örtüşen yaratıcılık becerilerinizi sınıfta bir öğretim aracı olarak nasıl kullanmanız gerektiği üzerinde durulacaktır. Özellikle bu becerilerin sınıfta kullanılmasının akademik sonuçlara nasıl olumlu etki meydana getirdiğini göreceksiniz.

Konuya, kendi alanındaki uzmanların görüşleri ile destek vereceğiz.

Yaratıcılık nedir? Sınıfınıza ne katacak? Yaratıcılığı neler bloke eder? Öğrencilerinizdeki yaratıcı potansiyeli nasıl keşfedebilirsiniz? Öğretimde yaratıcılığı nasıl daha fazla kullanabilirsiniz? 

Sınıfta Yaratıcılık Nedir?

Sınıfta Yaratıcılık – Yaratıcılık, çocukların kolay ve kalıcı öğrenmesine fayda sağlayan, konuyla örtüşen ve uyum sağlayan, sonunda bir öğrenme değeri oluşturan yeni uygulamalardır.

Standart yaratıcılık tanımlarında iki bileşen vardır:

(1) Yenilik: Yaratıcılık bir şeyleri yeni ve farklı yapmaktır. Bu ilk şarttır. Ancak bu tanım yetmiyor yaratıcılık için, ikinci bileşene ihtiyaç vardır:

(2) Uygunluk: Bir ihtiyacı karşılamayla uyumlu olmalıdır. Yeni olan bir şey sınıfınızda bir öğrenme ihtiyacını karşılamalıdır.

Yaratıcılığın bağlamsal şartları vardır. Bu bağlam, diğerlerinden farklı olduğunda bile, geldiği kökenle bir ilişkisinin olmasını ifade eder. Yeni olan şeyin Farklı ve Kullanışlı olduğunda bile ortaya çıktığı bir bağlamı vardır.

Yaratıcılığın uygun olduğu bir sınıf atmosferinde, sınıfta motivasyonun sağlanması önemli bir itici güçtür. Sınıfta yaratıcılıkla ilgili makaleyi mutlaka okuyunuz. BakınızMega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

“Öğretme Körlüğü” ne Dikkat Edin!

Bir kıdemli öğretmen olarak alışmış olduğunuz dersleri ve konuları yıllar boyu tekrar etmenin verdiği bir “öğretme körlüğü” olmasından söz edebiliriz.

Alışkanlıklarımız farklı düşünmenizi engelleyebilir. Bu, sizi yeni bir fikir üretmeye veya farklı anlamlar çıkarmaya karşı körleştirebilir. Farklı düşünmek için bulunduğunuz şartlarda değişiklikler yapmadıkça farklı bakış açıları geliştiremezsiniz ve bu da sınıfta öğrenciler üzerinde yaratıcılığı öldürebilir.

Sınıfında Pi Sayısını Yaratıc Bir Uygulama İle Öğreten Öğretmen Örneği

Problemlere yaklaşırken herkesten farklı cevaplar veya cevaplayacak yollar bulabiliyor musunuz? Yaratıcılık burada farklı düşünceler geliştirirken farklı duygularınızı devreye sokarak da ortaya çıkar. Eğer bir resim çiziyorsanız, mutlak olarak ne düşündüğünüz ve ne hissettiğiniz öncelikle önemlidir. Mesela, bir ağaç çiziyorsanız nasıl bir ağaç çizmeniz gerektiğini öncelikle ağacın bütününü hayal ederek çizebilirsiniz.

Bir takım eğitimciler yaratıcılığı çocuklara seçme şansı vererek, bu seçimle özel problemleri veya konuları açıklama ve keşfetme yollarını çocuklara öğrettiklerini sanıyorlar.

Oysa bu kadar kolay mı yaratıcılık?

Yaratıcılık Kapasitesi Her Öğrencide Var Mıdır?

Sınıfta Yaratıcılık – Aslında her çocuk tam kapasite yaratıcılık özellikleriyle doğar. Biz yetişkinler çocuklardaki bu potansiyeli ya küçültür yok ederiz ya büyültür, geliştiririz.

Küçük bir çocuğa bir konuda fikrini sorun, hiç düşünmediğiniz açılardan size cevap verebilir. Hem de anlamlı ve tatmin edici bakış açısı ile verebilir. Burada anne ve babalar ve öğretmenlerin rolü öne çıkmaktadır.

Geleceği kendimize benzetmek istiyorsak çocuklardaki yaratıcılığı öldürmeliyiz. Oysa o zamanlar sizin bu dünyada bulunma ihtimalinizin neredeyse imkansız olacağı bir geleceği onlar yaşayacaksa, bırakın çocuklar kendi geleceklerini kendileri hazırlasınlar.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÜCRETSİZ – YARATICI DÜŞÜNME BÜLTENİ

Ücretsiz Yaratıcı Düşünme & İnovasyon Bülteni

—– Yazının Devamı —–

Bir öğretmen sınıfında, bir anne-baba evinde, bu çocukların yaratıcılıklarını nasıl yüceltmeliler?

Öğretmenler, çocukların sınıfta yaratıcılıklarını göstermelerine izin ve fırsat vermelidir.  Bu, çocuklarda tatlı bir heyecana sebep olabilir.  Kendilerini bir birey olarak görmelerine fırsat verilmelidir. Sonuçta onlar keyifli bir iş yaptıklarını fark edeceklerdir.

Yaratıcılık ve öğrenme el ele gider. Yaratıcılık öğrenme konularını desteklediği gibi, öğrenme konuları da yaratıcılığı destekler mi?

Yaratıcılık, bir öğretmenin yapmak istediği her şeyin bir parçasıdır. Bunu ders planı yapmakla başlatıp, konulara uygun uygulamalar ve yaratıcılık egzersizleriyle donattığında, öğrenciler her konudan bir ilham alacaktır.

Hatta tüm derslerin genelde birbirleriyle, farklı disiplinlerin kendi konuları arasındaki kuracakları ilişkiler ilginç bir öğrenme serüveni sağlayacaktır. İşbirlikçi bir öğrenmenin konu boyutunda uygulanması anlamına da gelecektir. Bu işbirliği ile sanat ve matematik arasında çok sayıda benzerlikler olduğu görülecektir.

Yaratıcılık derslerde ve sınıflarda nasıl uygulanabilir? Teoriden uygulamaya nasıl geçilebilir?

Yaratıcılık üzerine çalışan Çinli araştırmacılar, matematik problemlerini çözmekte olan öğrencilere ne kadar farklı ve çok çözüm yolu varsa bunları göstermelerini istediler. Bununla öğretmenlerin sınıfta yaratıcı düşünmeyi nasıl geliştirdiklerini ölçmeye çalıştılar. Böylece öğrencilerin matematik ve yaratıcılık bileşenlerini nasıl derinleştirdiklerine baktılar.

Araştırmada sınıfında yaratıcı düşünmeyi teşvik eden öğretmenlerin, öğrencilerin farklı düşünme becerilerine olumlu yönde katkısını ortaya çıkardılar.

Yaratıcılık fikirlerle oynama isteğini gerektirirken aynı zamanda risk almayı ve sınıfta güvenli atmosferde olduğunu hissettirmeyi gerektirir.

Çocuklar güvenli sınıf ortamında fikirlerini her türlü alaycılıktan veya komik zannedilmekten kendini güvende hissettiklerinde yaratıcılık boyutunu gösterebilir. Bu bazen eğlenceli bir ortamda keyif alarak yapılan çalışmaları da kapsar.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Araştırmalar yaratıcı olmayan bir yöntem olarak, çocuklara iki farklı türlü öğretebileceğinizi gösteriyor:

Biri kuru, sıkıcı konuşmalarla, diğeri ise oyunlar oynayarak öğretebiliriz. Bir sınav yapsak acaba bu iki yöntemden öğrenilen bilgilerin hangisi hatırlanır?

Peki “eğlenceli” bir sınıf ortamı ne demek? “Dersinizin doğası” sıkıcıysa onu nasıl eğlenceli bir hale getirebilirsiniz?

Dersin doğasının sıkıcı olduğunu kim iddia edebilir? Her dersin eğlenceli boyutları vardır. Kimi öğrenciler fen dersinde eğlenceli icatlar yapabilirler. Matematiği eğlenceli rakamlara dönüştürebilirler. Burada eğlenceli sınıftan ziyade sınıfı sıkıcı hale getiren öğretmenlerden söz edilebilir.

Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerisi 

Yaratıcılık yenilik ve uyumdur.

Yaratıcılık herkesin sahip olabildiği bir kapasitedir.

Yaratıcılık ve öğrenme el ele gider. Çünkü yaratıcılık öğrenme konularını zenginleştirir; öğrenme konuları da yaratıcılığı teşvik eder.

Yaratıcılık güvenli bir atmosferde fikirlerle oynamayı gerektirir.

Bir öğretmen olarak, sayılan bu özelliklere göre sınıfınızı yeniden düşünmeli ve yeniden dizayn etmelisiniz.

Yaratıcılığı savunan öğretmenlere göre,  her dersin uygun ve uyumlu konuları sınıfta kullanılabilir.

Bazı öğretmenler sınıfta öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini teşvik etmek için problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.

Problem çözme bilimsel düşünme süreçlerini içermektedir. Bu süreçlere göre düşünme alışkanlığı geliştiren çocuklar bir konu karşısında farklı düşünebilirler ve yaratıcı fikirler üretebilirler.

Aslında bu alışkanlıkla, çocuklardan dünyayı değiştirebilecekleri bir kapasiteye sahip olmalarını istiyoruz. Böylece dünyayı yaşanabilir bir yer yapabilsinler.

Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme Becerisi

Yaratıcılık için geçerli olan şeyler çoğu kez “Eleştirel Düşünme” için de geçerlidir. Farklı bakış açıları geliştirmek yaratıcılığın temel argümanıdır. Bu yüksek zihinsel düzeydir.

Kritik düşünme becerisi sınıfta yaratıcılığı rekabet ortamına bile sokabilir. Çocukların böyle oluşturulmuş bir ortamdaki üretkenliklerini düşünebiliyor musunuz?

Yaratıcılığı Ne Bloke Eder?

Öğrenme barikatları tabii ki öğrenmeyi bloke eder. Bu kısa bir cevaptır. Nedir bu barikatlar?  öğrencideki önyargılar başta olmak üzere, özgüveni sarsan tüm uygulamalar öğrenmeyi bloke eder. Sınıftaki öğrencilerin birbirlerinin önünü kesmesi, kişisel çekişmeler sınıf huzurunu bozar. Öğretmen açısından da öğretmenin çocukları anlık gördükleriyle yanlış anlaması ve yanlış değerlendirmesi de birer barikattır.

O halde öğretmen sınıfta bu barikatları ortadan kaldırmalı ve öğrencilerin önünü açmalıdır.

Zeki Çocuklar Daha mı Yaratıcı Özellikler Taşıyorlar?

Bu bir mitolojidir.

Öncelikle şuna inanın; bütün çocuklar yaratıcı özelliklere sahiptir. Sadece eğitime ve eğitim materyallerine erişme bakımından farklar oluşmaktadır. Araştırmalardan birinde (PISA) evlerdeki kitap sayısı ile öğrencilerin tüm ders sınavlarındaki başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle okuyan öğrencilerin yaratıcı sonuçlarla ilgilenmesi daha ileri bir düzeydir. Öğretmen hem gerideki çocukları ileriye itelerken, ileride olan çocukların da yaratıcılıklarını artıracak faaliyetleri daha fazla desteklemelidirler.HO

Sonuç Olarak

Öğrenme ve değerlendirme faaliyetlerini planladığınız zaman, yaratıcılığı kesin olarak eklemelisiniz. Tüm uygulamalarda, birey olarak öğrenciyi ve sınıfı şu 6 anahtar kavramı göz önünde tutun:

  • Yaratıcı düşünmek,
  • İcat etmek,
  • Keşfetmek,
  • Hayal etmek,
  • Farz etmek,
  • Tahmin etmek…

Çocuklarda yaratıcılığı geliştirin. Destekleyin. İç görülerini ve tahminlerini rahatlıkla ifade etmelerine fırsat verin.

Unutmayın geleceğimiz, çocukların geleceğine bağlıdır.

Başa dön tuşu