IQ ve EQ Testleri

Renkli Sudoku Ve Yeni Bir Hesaplama Vizyonu

IQ_02Warwick Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü yeni bir sudoku bulmacası geliştirdi. Bu yeni bulmacanın özelliği renkleri de işin içine katması. Bilindiği gibi sudoku bulmacaları daha çok sol beyin fonksiyonlarını aktif hale getirerek çalıştıran bir sistem. Ancak bu yeni bulmacada renklerin farklı bir şekilde işin içine katılması sağ beyin fonksiyonlarını da işin içine katıyor. Renkli sudoku bulmacalarında kişi geleneksel olarak bulmacayı çözerken, renkler çözümde kişiye yeni bir vizyon veriyor. Tabi bu durum kişiye hesaplamayla renkleri birleştiren farklı bir bakış açısı sağlıyor.

Renkli sudoku bulmacalarında bir bakıma yeni bir boyut daha işin içine katılıyor. Bu yeni boyutta her bir rakama bir renk atanıyor. Herhangi bir kare kendindeki rakama göre renklendiriliyor. Boş karelerin rengi, diğer doldurulmuş satır ve sütunlardaki karelerde bulunan rakamlar göz önüne alınarak, bu karede olması muhtemel rakamların renklerine göre renklendiriliyor. Buna göre boş kare burada olması muhtemel rakamların renklerinin bir kombinasyonu oluyor. Bu renk kombinasyonu bulmacayı çözmeye çalışan kişiye önemli ipuçları da vermiş oluyor. Örneğin boş karedeki koyu bir renk orada olma olasılığı olan rakam sayısının azlığına işaret ediyor.

IQ_03Örneğin boş bir kare ile dolu bir karenin rengi aynıysa, boş karedeki rakamın aynı renkteki dolu olan kare içeriği ile aynı olması gerektiği ortaya çıkıyor. Örneğin siyah renk herhangi bir rakama atanmamışsa, siyah renkte görünen boş bir kare hatalı bir durumun olduğuna işaret ediyor. Ayrıca iki farklı rakamın olma olasılığı boş karenin rengini bir kombinasyon olarak sunuyor, ki bu durumda hangi renkle hangi renk karışımının hangi rengi vereceği içsel olarak da gelişmeye başlıyor. Bu arada her bir rakam için atanan rengi değiştirerek mevcut sudoku bulmacasındaki renklerin nasıl değiştiğini görerek izlemek de elinizde. Ancak hiç böyle bakılarak çözülmemiş olan bu yeni sudoku başlangıçta insana biraz tuhaf geliyor. Bu tuhaflığı bizzat yaşamak istiyorsanız aşağıdaki “RENKLİ SUDOKU” yazısına tıklayarak denemenizi tavsye ediyorum;

IQ_05

Warwick Bilgisayar Bilimleri araştırmacılarına göre renkli sudoku bir oyundan çok daha ötede bir yerde. Örneğin renkli sudoku araştırmacı Antony Harfield için, deneysel (ampirik) bir modelleme kullanılarak mantık ve algılamanın nasıl bir etkileşim içinde olduğunun keşfedilme aracı. Bu metot diğer yaratıcı problemlere de uygulanabilir görünüyor. Bu uygulama ile Antony Harfield bu deneysel modellemenin eğitim teknolojileri ve öğrenme alanında nasıl kullanılabileceğini de keşfetmeye çalışıyor.

Ayrıca buradaki mantık ve algılama etkileşimi bilgisayar ve insan arasındaki etkileşime benzetilerek daha iyi yazılımlar üretilebileceği ifade ediliyor. Bu uygulama özellikle yapay zeka, biligisayar grafiği ve eğitim teknolojileri için yeni bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Karelerin farklı olasılıklarla değişen renkleri ve buna paralel olarak sudoku çözen kişinin etkilenen mantıksal değerlendirmeleri bu “Deneysel Modelleme”nin farklı bir katma değer katabileceğinin açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

IQ_04Yeni uygulamalar sudokunun sadece deneysel modelleme uygulamaları ile sınırlı değil. Sudoku çılgınlığı hemen hemen her alanda alabildiğince gidiyor. Üreticiler beynin sol yarım küresini aktif olarak kullanmayı sağlayan sudoku bulmacaları fikrine daha yaratıcı alternatifler sunarak pozitif katkılarda bulunuyorlar. “Sudoku Bulmacası” ile “Rubiki Küpü” fikrini birleştiren üç boyutlu sudoku bulmacaları buna güzel bir örnek. Amaç karıştırılmış 1’den 9’a kadar olan rakamları yeniden düzenleyerek düzgün olarak küpün her bir yüzeyinde sıraya koymak. Böyle bir kombinasyon sayısal ve mantıksal olan sudokuya üç boyutlu düşünmeyi ve hayal gücünü de ilave ederek beynin sağ yarım küresini de işin içine katıyor. Örneğin üç boyutlu sudoku bulmacasındaki küpün her bir yüzdeki rakamlara farklı renklerin verilmesi, işi daha da eğlenceli bir hale getiriyor. Üç boyutlu bir sudoku bulmacasını çözmeye çalışmak işin içine motor hareketleri de katarak beyin üzerinde kinestetik bir etki de yaratıyor. Tabi sudoku bulmacalarının insanları başarı için ön şart olan sabır ve disiplinli çalışma konusunda eğittiğini de gözden kaçırmamak gerekir.

Gazete ve dergiler de toplumun sudoku çözme çılgınlığını eklerinde sürekli sudoku bulmacaları vererek tiraja dönüştürmeye çalışıyor. İşin ilginç tarafı herkes sudoku bulmacaları eki veriyor. Ancak sudoku bulmacası nasıl çözülür konusunda strateji ve taktikler sunan bir kitap yayınlayan yok. Herkes bu işi deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışıyor. Şüphesiz sudoku konusunda eksik olan böyle bir yayına çok kişi ihtiyaç duyuyor. Böyle bir yayına siz de ihtiyaç duyuyor ve sahip olmak istiyorsanız, aşağıda resimleri verilen “Sudoku Zekası” adlı e-kitaba ve “Sudoku Robotu” adlı bilgisayar programına ücretsiz olarak sahip olabillirsiniz. Yapmanız gereken sadece resimlerin üzerine tıklamak.

Başarı dileklerimle…

Melik Duyar
Dünya Hafıza Şampiyonu
© 2008 – Melik Duyar – Mega Hafıza Ltd.
www.MegaHafiza.com

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu