İngilizce Öğreniyorum

İngilizce Gramer Konuları – “Get Used to” Nasıl Kullanılır?

İngilizce Gramer Konuları – “Get Used to” Nasıl Kullanılır – Daha önce “Used to” Nasıl Kullanılır? ve “Be used to” Nasıl Kullanılır? başlıklı yazılarda bu kalıpların kullanımını detaylı açıklamıştık. Bu bölümde ise “Get Used to” nasıl kullanılır konusu üzerinde durulacaktır.

“Get Used to” Kullanımı

get used to + V(ing)/noun” kalıbı bir eyleme veya bir şeye alışma sürecini ifade eder. Anlam karşılığını “alışmak“, “adapte olmak” veya “kanıksamak” olarak düşünebilirsiniz.

Get used to : alışmak, adapte olmak, kanıksamak.

Kural!

Formül: Özne + yardımcı fiil + get used to + V-ing/Noun

Alışma süreci anlatılırken, zamana ve duruma bağlı olarak “get used to” ifadesindeki “get” fiil çekimi her zamana uygun olarak kullanılır.

“Get Used To” – Örnekler

Örnek Cümleler:

 • I got used to living in skyscrapers.
 • Gökdelenlerde yaşamaya alıştım.
 • I‘m getting used to my new job.
 • Yeni işime alışıyorum.
 • She can get used to swimming.
 • Yüzmeye alışabilir.
 • I should get used to studying hard.
 • Sıkı çalışmaya alışmalıyım.
 • Our dog has got used to our new cat.
 • Köpeğimiz yeni kedimize alıştı.
 • I will get used to working at night.
 • Gece çalışmaya alışacağım.

mi

Örnek Soru Cümleleri:

Kural!

Soru yapılırken, cümledeki “ilk yardımcı fiilcümle başına alınır, diğer kelimeler ilgili zaman düzenine uygun olarak yerlerinde kalır.

 • Are you getting used to cooking?
 • Yemek yapmaya alışıyor musun?
 • Have they got used to New York?
 • New York’a alıştılar mı?
 • Will he get used to getting up early?
 • Erken kalkmaya alışacak mı?
 • Did you get used to living in a small village?
 • Küçük bir köyde yaşamaya alıştınız mı?
 • Can he get used to his new friends?
 • Yeni arkadaşlarına alışabilecek mi?
 • Did you get used to the high noise?
 • Yüksek sese alıştınız mı?

Örnek Olumsuz Cümleler:

Kural!

Olumsuz cümle yapılırken , cümledeki “ilk yardımcı fiile“, “not” eki eklenir. Diğer kelimeler ilgili zaman düzenine uygun olarak yerlerinde kalır.

 • I did not get used to living in skyscrapers.
 • Gökdelenlerde yaşamaya alışamadım.
 • I‘m not getting used to my new job.
 • Yeni işime alışamıyorum.
 • She can not get used to swimming.
 • Yüzmeye alışamıyor.
 • He should not get used to working late nights.
 • Gece geç saatlere kadar çalışmaya alışmamalı.
 • Our dog has not got used to our new cat.
 • Köpeğimiz yeni kedimize alışamadı.
 • They will not get used to getting up early.
 • Erken kalkmaya alışamayacaklar.

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce – En Kısa Zamanda Nasıl Öğrenebilirsiniz ve Nasıl Unutmazsınız?

Mega İngilizce – İngilizce’yi Hafıza Teknikleriyle Mega Hızlı Öğrenin!

Başa dön tuşu