Öğrenme ve Eğitim

Eğitim Nedir – Eğitim Hakkında Düşünürler Neler Söylüyorlar?

Eğitim Nedir – Eğitim Hakkında Düşünürler Neler Söylüyorlar? – Hayatımızın biricik amacı olan çocuklarımızın iyi bir eğitimle mükemmel olarak yetişmeleri için eğitimlerine çok önem veriyoruz. Herkes çocuklarının en iyi okullarda ve en iyi öğretmenlerde okumasını istiyor. İyi bir eğitim demek, iyi bir gelecek demektir, şeklinde düşünürüz. Bunlar elbette haklı ve masum düşüncelerdir ve anne-babaların arayışları da yerinde davranışlardır. O halde eğitim nedir?

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir? Filozoflara göre, eğitim insanın insanlaşma sürecidir. Eğitim insan olmak, bilinçli olmaktır. Yaşama dair becerileri öğrenmek ve kazanmak demektir.

Eğitimin popüler tanımı şudur: Bireylerin davranışlarında öğrenilenler ve yaşantılar yoluyla, amaçlı olarak, olumlu davranışlar kazandırma ve olumsuz davranışları değiştirme sürecidir. Hangi yaşta olursa olsun, bir eğitim kurumuna teslim edilen çocuklar o kurumun amaçları doğrultusunda, belirlenmiş bir öğretim programı kapsamında, belirli yöntemlerle işlenir. Tıpkı bir sanat eseri üzerinde yapılan mimari çalışma gibi. Bu bakımdan eğitim bilgilenme olduğu kadar, ahlaktır, görgüdür, sevgi, duyarlılıktır.

Bununla birlikte, çocuklarımıza sadece iyi bir okul, iyi bir öğretmen seçmekle eğitim hayatı bitmiyor. Sizin de eğitim süreçlerinin içine girmeniz gerekiyor. Siz nasıl çocuğunuz için iyi öğretmen arayışındaysanız, şunu bilin ki, öğretmenler ve okullar da iyi ve sorumluğunu bilen veliler bekliyorlar. Böyle arayan aradığını bulacaktır. Gözlemim şu ki, öğrencinin velisi nasılsa öğretmeni de ona göre şekilleniyor; hatta okul da, okul toplumunu yansıtıyor.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

Beyin Temelli Eğitimler

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Eğitim nedir sorusuna verilecek yanıtlar oldukça fazladır. Biz sözü fazla uzatmadan eğitim hakkında söylenmiş ve uzun tecrübelerden süzülmüş güzel sözleri aktaralım.

İşte Eğitim Nedir Sorusuna Farklı Açılardan Düşünürlerin Güzel Cevapları

 • Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. North Whitehead
 • Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.  Albert Einstein
 • Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. Albert Schweitzer
 • Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.  Aristoteles
 • Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. Aristoteles
 • Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendirBernard Shaw
 • Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının yöntemli çalışmasıdır. Calvin Coleridge
 • İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. Cervantes
 • Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. W. Robertson
 • Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.  François de La Rochefaucauld
 • Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Galileo Galilei
 • Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.  Herbert Spencer
 • Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon
 • İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. Immanuel Kant
 • İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek!

On yıl sonrasını tasarlıyorsan ağaç dik! 

Yüz yıl ötesi mi; insanları eğit!

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu…

Birisine bir balık versen, doyar bir defa;

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca…” – Kuan Tzu

 • Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez.  La Gou
 • Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. Lord Byron
 • Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir.  Louis Bromfield
 • Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına… Peter Senge
 • Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Ralph Waldo Emerson
 • Eğitimin ilk ve en iyi merkezi ailedir. Samuel Smiles
 • İnsanın ilk tesirli muallimi annesidir. Bediüzzaman
 • İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.  Samuel Smiles
 • Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. Seyyid Kutub
 • Kime eğitimli diyeceğim; ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.  Socrates
 • Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret
 • Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. Thomas Edison
 • Ralph Waldo Emerson, kendi yurttaşlarına dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmelerini öğütlemiştir. Van Wyek Brooks

Başa dön tuşu