Zihinsel Sağlık

Beyin Haritası – Temporal Loblar (Brain Map – Temporal Lobes)

Beyin Haritası – Temporal Loblar (Brain Map – Temporal Lobes) – Temporal loblar kulakların arkasında bulunur ve ikinci en büyük lobdur. En yaygın olarak işitsel bilgilerin işlenmesi ve hafızanın kodlanması ile ilişkilendirilirler. Temporal lobların duygu/duyguların, dilin ve görsel algının belirli yönlerinin işlenmesinde de önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Çoğu insanda sol taraf olan baskın temporal lob, dili anlama ve sözlü bilgileri öğrenme ve hatırlama ile ilgilidir. Tipik olarak sağ temporal lob olan baskın olmayan lob, sözel olmayan bilgileri (örneğin görsel-uzaysal malzeme ve müzik) öğrenme ve hatırlama ile ilgilidir.

Temporal Loblar Zarar Gördüğünde Şunlar Olabilir:

  • Konuşulan kelimeleri anlamada zorluk (Akıcı Afazi)
  • Gördüklerimize ve duyduklarımıza seçici dikkat ile rahatsızlık
  • Nesnelerin tanımlanması ve kategorize edilmesinde zorluk
  • Yeni bilgileri öğrenme ve akılda tutma zorluğu
  • Bozulmuş olgusal ve uzun süreli hafıza
  • Israrlı konuşma
  • Yüzleri tanımada zorluk (Prosopagnosia)
  • Cinsel davranışa ilginin artması veya azalması
  • Duygusal rahatsızlık (örn. Agresif davranış)

Tavsiye Edilen Makaleler:

Temporal Lob Nedir? Temporal Loblar Nedir? – Beynimizi Tanıyalım

10 Kat Daha Hızlı Öğrenmek İçin Okuma Hızı Nasıl Geliştirilir

Başa dön tuşu