İyileşme

Beyin Gücü, Sigara Ve Alkolizm

alkolik_3Sigara içen alkoliklerin fiziksel ve hafıza gücü açısından beyinlerinin iyileşmesi tehlikede. Sigara içmeyen alkoliklerin beyin iyileşmesinin, sigara içen alkoliklere oranla, daha iyi olduğu anlaşıldı.

“Alkolizm: Klinik ve Deneysel Araştırmalar” adlı bilimsel derginin Mart-2006 sayısında yayınlanan, San Francisco VA Tıp Merkezinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, sigara aşırı alkol kullanan hastaların beyinlerinin iyileşme sürecini negatif olarak etkiliyor. California Üniversitesi radyoloji profesörü ve diyet uzmanı D. J. Meyerhoff, daha iyi bir beyin iyileşmesi için, alkoliklerie tedavinin başlamasından önce mutlaka sigarayı da bırakmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Araştırmacılar iyileşme sürecinde olan 25 alkoliği takip ettiler. Bu 25 hastanın 14 tanesi sigara kullanırken, 11 tanesi hiç sigara içmiyordu. Spektroskobik ve manyetik rezonans görüntü tekniği kullanılan çalışmada, hastaların beynindeki iki önemli olgu olan ve beyin hücre zarı sağlığının durumunu gösteren N-acetylaspartate (NAA) ve choline incelendi.

Bir ay boyunca alkolden uzak duran hastaların beyni tekrar incelendiğinde, sigara içmeyen hastaların beyin yapılarındaki NAA ve choline miktarının önemli derecede arttığı ortaya çıkmıştır.

alkolik_2“Aşırı derecede sigara kullanan alkoliklerin beyinlerinde aynı gelişmeyi göremedik” diyen Dr Timothy Durazzo, sigara içen alkoliklerin beyinlerinin parietal ve occipital loplardaki beyaz maddede NAA ve choline ihtiva eden metabolizmalarda azalma tespit edildiğini belirtmiştir. Parietal lop beynin algılama sürecinde ve obje kullanma fonksiyonlarında çok önemli bir rolü vardır. Occipital lop ise beynin görme sürecini kontrol etmektedir.

Araştırma öncesi deneklerin görsel-hacimsel öğrenme, hafıza, dikkat, konsantrasyon ve genel bilgi işleme süreç hızları gibi becerileri ölçülmüştür. Bir ay sonra bu değerler tekrar ölçüldüğünde, sigara içmeyen hastaların hem beyinlerinin belli bölgelerinde NAA ve choline miktarının arttığı, hem de öğrenme, hafıza gücü, dikkat ve konsantrasyon gibi zihinsel becerilerinin daha fazla geliştiği tespit edilmiştir.

“Sigara içen alkoliklerde böyle kısa bir sürede benzer bir zihinsel gelişme gözlemlemedik” diyen Dr. Durazzo, sigara içen guruptaki metabolik beyin iyileşmesinin ve zihinsel fonksiyon gelişmesinin aynı derecede olmadığını, hatta hemen, hemen hiç olmadığını belirtmiştir.

Bu sonuçların sadece bir ön bulgu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, çalışma sonuçlarının daha büyük denek gurupları üzerinde tekrarlanarak sonuçların onaylanmasına ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir. “Bu sonuçlar göz önüne alınırsa, alkolik hastaları tedavi eden doktorlar artık hastalarının sigarayı bırakmasıyla da ilgilenmek zorunda kalacaklar” diyen Prof. Meyerhoff, “Alkolden kurtulurken, onlardan sigarayı da bırakmalarını istemek çok fazla gibi görünse de, daha hızlı beyin iyileşmesinin avantajı buna değer” şeklinde açıklama yapmıştır.

alkolik_4“Her ne kadar zor gibi görünse de, böyle bir strateji etkili olabilir” diyen Dr. Durazzo, alkoliklerde sigara kullanım oranının çok yüksek olduğunu, birlikte kullanılmasından dolayı, birinin diğeri için istek yaratabileceğini, bundan dolayı her ikisinin birlikte bırakılmasının hastanın içkiden uzak durma şansını da artıracağını ifade etmiştir.

Araştırmanın ikinci adımı olarak, Meyerhoff, Durazzo, ve diğer araştırma arkadaşları hastaların beyin kimyalarını altı ay sonra da analiz ederek her iki hasta gurubu arasındaki uzun süreli etkileri de ölçmeyi planlamaktadırlar.

Bunun bir başlangıç olduğunu belirten araştırmacılar, sigara içen ve içmeyen alkolikler üzerinde başka çalışmalar da planladıklarını söylemişleridir. Yeni çalışmada diyet, spor ve genel sağlık gibi diğer faktörlerin beyin iyileşmesi üzerinde nasıl bir etki yaptığı araştırılacaktır.

Kaynak: Alcoholism: Clinical and Experimental Research, March, 2006.


Dünya Hafıza Şampiyonu olan Melik Duyar’ın, Hafıza Gücü, Hızlı Öğrenme, Hafıza Teknikleriyle İngilizce, Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri, Mega Hızlı Okuma, Çocuk Zeka ve Hafıza, İsimler ve Yüzler için Hafıza Gücü gibi konularda çeşitli eğitim setleri ve programları mevcuttur.

Melik Duyar’ın internet üzerinden ücretsiz olarak verdiği “7 ÜCRETSİZ BEYİN EĞİTİMİ” programına katılmak için http://www.megahafiza.com adresini ziyaret ederek üye olmanız yeterlidir.


Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu