Hafıza Geliştirme

Temel Ezberleme Teknikleri – 11 Kolay Adım

Temel Ezberleme Teknikleri – Ezberleme tekniğini anlamak için, kutsal kitabımız 6666 ayet, 114 sure, 30 cüzden (20 sayfalık bölümler) oluşan Kur’an-ı Kerim’i ezberine alan küçücük çocukların izlediği yönteme bakmak iyi bir örnektir. Çünkü aşağıda sayacağımız tekniklerin çoğunu kullanıyorlar.

Öğrenmede bilinçli hafızaya kaydetme yanında tesadüfi ezberleme nihai hedef olmasa da, birçok durumda bu teknik işe yarayacaktır. Bir şeyi tekrar ettikçe, yani ezberlerseniz daha kolay hatırlarsınız. 

Öğrenmek, bilgiyi hafızaya almak, ezberlemek ve gerektiğinde ipuçlarıyla o bilgiyi yeniden hatırlamaktır. Beyin bir şeyleri hatırlaması için kendine özgü teknikler kullanır.

Egzersiz yapmak, zihninizi bilgiyi saklaması için, beyne daha fazla güç verir. Örneğin, belirli bir süre boyunca şiir veya pasajları ezberlemeye çalışmak, beyni etkin bir şekilde hatırlamaya açık hale getirir. 

Ayrıca, hafıza gelişimiyle ilgilenenler, görselleştirme tekniklerini uygulamanın birçok bilgiyi hızlı bir şekilde hatırlamaya yardımcı olduğunu biliyor. 

Teknolojiye olan güvenimize rağmen, ezberlemeyi ve öğrenmedeki önemini göz ardı etmemeliyiz.

Ezberleme ile akademik başarı da yakından bağlantılıdır. Ezberleme, analitik düşünmenin yapı taşı görevi görür. Bununla birlikte, ezberlenen bilgiler yalnızca becerilerle anlamlı bir şekilde iç içe geçtiğinde yardımcı olabilir. Ayrıca, onu bir öğrenme tekniği olarak kullanmanın etkili olmayabileceği durumlar da vardır.

Bu yazıda, ezberlemenin günümüzde öğrenmede hala önemli bir rol oynamasının nedenlerine ve ezberlemenin bazı faydalarına bakacağız.

Bir öğrenme tekniği olarak ezberlemenin rolü

Temel Ezberleme Teknikleri – Ezberleme, yaşam boyu zihinsel yetenekler oluşturan kritik bir öğrenme tekniğidir. Beyni, daha fazla bilgi tutması, odaklanması ve daha iyi çeviklik ve hızla çalışması için eğitir. Ezber temelli öğrenme, öğrencilerin gelecekte kullanmak üzere temel kavramları depolamasına yardımcı olur ve beyinlerini yeni kavramları anlamak için serbest bırakır.

Teknolojinin ihtiyacımız olan her bilgiyi bize sağladığı çağda ezber, yaratıcılığın ve yeniliğin temelini oluşturuyor. Böylece öğrenciler ancak ezberledikleri bilgilerle yaratıcı ve yenilikçi olabilirler.

Bu nedenle ezberlemek, eğitimin düşmanı değildir. Tembel öğrenme hiç değil; yaratıcılığı öldürmez; bunun yerine, eğitimde hayati önem taşır.

Yeni fikirler uydurarak ve bilgileri mevcut zihinsel çerçevelere bağlayarak hafızanızı yeniden oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin bilgileri kolaylıkla hatırlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş çeşitli teknikler vardır.

Bu stratejilerden bazıları şunlardır:

Basit Tekrar

Kur’an ezberleyenlerin ya da okulda din kültürü derslerinde kısa sureleri ezberleyen öğrencilerin uyguladığı basit tekniklerden biridir. Parçayı baştan sona yüksek sesle okurlar; ezberleyene kadar okumayı tekrarlarlar. Alternatif olarak, öğrenci pasajı kaydedebilir ve ezberlediğinden emin olana kadar tekrar yapabilir.

İleri Birikimli Tekrar

Bu ezberleme yöntemini kullanırken, her ezber döngüsünde, ilk cümleden, yani en baştan başlamalısınız. Sonuna gelene kadar tekrarlamaya devam edin. Uzun bölümleri daha küçük, yönetilebilir bölümlere ayırabilir ve her birini ayrı ayrı öğrenebilirsiniz.

Geri Birikimli Tekrar

Bir cümlenin veya paragrafın sonundan başlayın ve son birkaç kelimeyi ezberleyin. Onları kavrayana kadar tekrarlayın. Sonra kaldığınız yerdeki cümleyi eklemeye devam edin ve sonuna kadar ezberleyin. Tüm pasajı ezberlediğinizden emin olmak için aynı şekilde başlangıca kadar devam edin.

Silme Tekniği

Tahtaya bir birkaç cümleden oluşan bir paragraf yazın. Her cümle alt alta gelsin. Öğrencilerinize bunu birkaç kez yüksek sesle okutun. Sonra baştan, ortadan ve sondan cümleler okutup tekrarlatın. Okunup tekrarladıkça ezberlenen cümleleri tek tek silin. Böylece, tahtada hiç bir cümle kalmayıncaya kadar, yani tüm cümleler ezberleninceye kadar aşamalar halinde silin. Daha sonra her öğrenciden pasajı ezberden okumasını isteyin.

Akronimler

İki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş kelimeler, yani kısaltmalar, bir sözcük dizisindeki ilk harflerin birleştirilmesiyle oluşturulan sözcüklerdir. Örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi. Kısaltmalar, belirli bir sırayla bir konuyu veya kelime grubunu hatırlamanıza yardımcı olur.

Ritimler ve Melodiler

Ritmik sözcükler daha kolay ezberlenir. Melodiler hafızanıza yardımcı olmada etkili bir rol oynar. Bu nedenle, bazı pasajlar şarkı olarak ezberlendiğinde daha kolay hatırlanır.

Mantıksal Kalıplar

Bilgileri mantıksal kalıplar halinde düzenleyerek, kronolojik sıra, eskiden yeniye, basitten karmaşığa ve küçükten büyüğe gibi ezberlemeyi daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

Mimikler

Hareketleri hafıza yardımı olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin, işaret dilini anlıyorsanız, öğrencilerin geri kalanına, ezberlemeye çalıştığınız şeye eşlik eden doğru işaretleri öğretebilirsiniz.

Hatırlatıcı Kısaltmalar

Bu hafıza hilesi, daha kolay bir kelimeyi hatırlayarak belirli bir cümleyi hatırlamanıza yardımcı olur. Kimya derslerinde kalıp ezberlerken sıkça kullanırdık. Örneğin, ”Hasan 2 Salak Osman 4” (HzSO4) gibi. Ya da Amerika’da öğrencilerin 9 gezegenin baş harflerinden oluşan aşağıdaki cümlede kullanarak öğreniyorlardı: “MVery Educated Mother Just Showed UNine Planets.”, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, UranüsNeptün ve Plüton.

Yol Seçimi ve Yolculuk

Bu ezberleme yöntemi de bir tür görselleştirmedir. Yolunuzdaki yer işaretlerini, saklamak istediğiniz bir öğeyle ilişkilendirerek hatırlamak için belirli bir yol kullanmayı içerir.

Ezberlemek için yukarıdakilerden herhangi birini kullanan öğrencilerin, kendilerine maruz kalan bilgileri hatırlama şansı daha yüksektir.

Ezberlemenin Kanıtlanmış Faydaları

Temel Ezberleme Teknikleri – Ezberlemeye karşı mevcut tepkilere rağmen, ezberci öğrenmenin faydaları kanıtlanmıştır. İşte bu yüzden eğitimde hala kritik bir rol oynuyor:

1-) Ezberleme Eleştirel Düşünmeyi Destekler.

Tıpkı spor salonunda egzersiz yapmak gibi, zorlu ve tutarlı egzersizler de beynin formda kalması için hayati önem taşır. Bu nedenle, ezberleme gibi bir meydan okuma, daha iyi zihinsel zindelik için beyninizi çalıştırmanın harika bir yoludur.

2-) Ezberlemek Beyninize Hatırlamayı Öğretir.

Beyninizi hatırlamak için eğitmek çok önemlidir. Ezberlemek beyninize bilgiyi hatırlama gücü verir. Bu nedenle, herhangi bir bilgiyi ezberlemek yerine zaman içinde ezberlemek, beyninizi hatırlamaya daha açık hale getirir.

3-) Nöral Plastisiteyi İyileştirir.

Temel Ezberleme Teknikleri – Genişletilmiş ezberleme alıştırmaları sayesinde öğrenciler daha fazla bilgiyi akıllarında tutabilirler. Buna göre, hafıza yapılarının tekrar tekrar aktivasyonu ile beyinde nöral plastisiteyi teşvik edersiniz. Nöroplastisite, nöronların aktivitelerini ayarlayarak çevresel değişikliklere tepki vermesini sağlar.

4-) Anaokulu Tekerlemeleri Ritmik Kalıpları Gösteriyor.

Anaokulunda öğrenilen ritmik tekerlemeler, çocuklar için kritik bir araç olan çocuklara ezberlemeyi öğretir.

5-) Zihinsel Jimnastik Yoluyla Ezberlemenin Faydaları

Nörobiyologlar, spor istatistiklerine takıntılı kişilerin beyinlerini çevik ve hızlı hale getirdiğine inanıyor.

6-) Ezberlemek Beyin Kapasitenizi Destekler.

Tanımları, işlevleri, denklemleri ve diğer bilgileri ezberleyen öğrenciler, diğer alanlarda kullanmak için daha fazla beyin kapasitesini destekler. Kişi tüm temel kavramları kavradıysa, daha büyük kavramlara geçilebilir.

7-) Ezberlemek, Eleştirel Düşünmeyi Geliştirir.

Ezberleme, erken aşamalarda bilişsel gelişim için mükemmel bir temel oluşturur. Örneğin, erken öğrenmemiz anaokulu tekerlemeleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu çocuklar yapıyı anlamasalar da, kafiye şemaları aracılığıyla öğrenirler.

😎 Hafıza Eğitimi Bilişsel Düşüşü Aç Bırakır.

Kısa süreli hafıza eğitimi alan yetişkinler, günlük becerilerini ve daha yüksek bilişsel işlevleri daha kolay sürdürrüler. Ayrıca ezberleme, yetişkinlerin bilişsel gerilemeyi 14 yıl geciktirmesine etken olabilir.

9-) Ezberleme, Yaratıcılık İçin Gerekli Bir Çalışma Belleği Oluşturur.

Çalışma belleği (Working memory)  yaratıcılık için gereklidir. Ezberleme yoluyla çalışma belleğini nasıl odaklayacaklarını ve geliştireceklerini öğrenen öğrenciler daha yaratıcıdır.

10-) Ezberleme, Odaklanmanıza Yardımcı Olur.

Temel Ezberleme Teknikleri – Öğrenciler ezberlediklerinde odaklanmayı öğrenirler. Bununla birlikte, erken aşamada ezber pratiği yapan öğrenciler, lise ve üniversite seviyelerinde öğrenme etkinliklerine nasıl daha iyi odaklanacaklarını öğrenirler.

11-) Ezberlemede yaşanabilecek olumsuz etkilerden bazıları şunlardır:

  • Kavramsal anlayış eksikliği yanlış uygulamalara yol açabilir.
  • Ezberleme, uygulamaya olan eğilimi engelleyebilir.
  • Hatırlama konusundaki stres gereksiz baskı yaratır.
  • Farklı kavramları anlamak başarı için esastır ve bazen ezberden etkilenir.
  • Ezberleme, öğrenmeyi dengeler çünkü bir fikri iyi anlamakta daha derine inemeyebilirsiniz.

Ezberleme akademik başarı ile bağlantılı mı?

Temel Ezberleme Teknikleri – Ezberleme ve akademik başarı el ele gider. Etkili öğrenme ve akademik başarı, büyük ölçüde verimli bir işleyen belleğe bağlıdır. Böylece ezberleme, mümkün olduğu kadar çok bilgiyi tutma ve geçmişte öğrendiklerinizi hatırlama yeteneği yoluyla kişinin hafızasını geliştirir ve bu da daha yüksek akademik başarıya yol açar.

Daha iyi akademik başarı için çalışan bir hafızaya sahip olmanızı gerektiren bazı alıştırmalar şunlardır:

Not almak

Öğrencilerin, öğretmenin kendileri için yazdıklarını yazma becerisine sahip olmaları gerekir.

Problem çözmek

Tüm deneklerin sorunları çözmek ve soruları cevaplamak için işleyen belleğe ihtiyacı vardır.

Yönergeler

Bir öğrenci, yapması gerekenleri yapmak için öğretmenleri tarafından kendisine verilen yönergeleri hatırlamalıdır.

Dikkat Odaklanmak

Öğrencilerin okul çalışmalarına dikkat edebilmeleri, işleyen hafızalarına bağlıdır.

Gerçekleri hatırlamak

Öğrenciler, sınıf tartışmaları, ev ödevleri ve testler sırasında bilgileri hatırlamak için işleyen belleklerini kullanmalıdır.

Ezberleme, akademik mükemmellik için bir iskele görevi görür. Yeni materyaller için yer açarken daha derin bir öğrenme deneyimi için bilgiyi hazır hale getirir. Gerçekleri ezberlemek, problem çözme yetenekleri ve daha yüksek düşünme için daha iyi bir temel oluşturmaya yardımcı olur. Süre ve kapasite sınırlamalarının ötesine geçen verimli bir bellek üretir.

Sonuç: Ezberlemenin Lehinde de Düşünün

Ezberleme öğrenmek için faydalıdır ve öğrenciler bunun başarıları için zararlı bir uygulama olmadığını anlamalıdır. Bunu mümkün kılmak için, bu öğrencilerin ezber için kritik koşullardan biri olarak tekrarlı öğrenmeyi geliştirmeleri gerekir.

Ayrıca, bilgiyi başarılı bir şekilde tutmak için nöral bağlantıları güçlendirmek ve etkinleştirmek için zaman içinde aralıklı ve tekrarlı öğrenme gereklidir.

Başa dön tuşu