Öğrenme ve Eğitim

Supramarjinal Girus – Beyinde Sözlü / Yazılı Fonolojik Bilgileri İşlemede Önemli Bir Bölge

Supramarjinal girus (supramarginal gyrus), parietal lobun bir parçasıdır. Beynin bu bölgesi “40 nolu Brodmann Alanı” olarak da bilinir. Dilin algılanması ve işlenmesi ile ilgilidir.

supramarginal gyrus - brodmann area 40 - supramarginal gyrus

Supramarjinal Girus ve Önemli İşlevleri

Supramarjinal girus, beyinde dokunsal duyusal verileri yorumlayan bölgedir. Ayrıca üç boyut ve uzuvların konumunun algılanmasında yer alan somatosensoriyel ilişkilendirme korteksinin bir parçası olarak çalışır. Diğer insanların duruşlarını, jestlerini, konuşma sırasındaki duygularını ve mimiklerini anlamlandırmada önemli bir rol oynar. Bu anlamda ayna nöronlar sisteminin de önemli bir parçasıdır.

Sağ yarıkürede yer alan supramarjinal girus, diğer insanlara karşı empatiyi kurmada merkezi bir rol oynamaktadır. Araştırmalar, sağ supramarjinal girustaki nöronlarda bozulma olduğunda insanların duygularını başkalarına yansıtmasına neden olarak empatik olma yeteneğinin düzgün çalışmadığını göstermiştir. Ayrıca böyle bir bozulma, insanların daha bencil olmalarına da neden olmaktadır. Bunun nedeni etraflarındakilerin duygularını algılayamamalarıdır.

öğrenme - konsantrasyon - uyku - hafıza - beyin

Sağ elini kullanan bireylerde, hem sol hem de sağ supramarginal girusların fonolojik kelime seçimleri yaparken aktif olduğu gösterilmiştir. Ancak sol yarıkürede lezyonları olan bireylerin, sağ yarıkürede lezyonları olanlara göre fonolojik kelime seçimlerinde daha çok zorlandıkları görülmüştür. Bu, diğer birçok araştırma bulgularıyla da sabit olan, dilde sol yarıkürenin baskınlığının bir kere daha teyit edilmesi demektir.

Araştırma sonuçlarına göre, bu bölge dil ağının önemli bir parçası olarak kabul edilmese de, sözcükleri anlamlarla ilişkilendirmek için “Angular Girus“la birlikte çalışmaktadır.

beyin - anlayarak akıcı okuma - supramarjinal girus

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu