Çocuk ve ZekaMüzikÖğrenme ve Eğitim

Müzik Temelli Nöro-Eğitim Programlarına İhtiyaç Var!

Çocuklarda Müzik Destekli Nöro Eğitim: Müzik, hafıza, bebekler, çocuklar, sözel zeka, etkileşim, ders programı, öğrenme… Bu kadar geniş kavramsal kelimelerin birbirleriyle ilişkisi olmadığını mı düşünüyorsunuz?

Çocuklarda öğrenme, hafıza ve dil konusunda çalışan uzman bilim insanları, okul öncesi çocukların sadece 20 günlük müzik temelli bir eğitim programıyla, bilişsel öğrenme resimlerini kullanarak sözel zekalarını geliştirebileceklerine dair heyecan verici kanıtlar buldular.

York Üniversitesi’nden Dr. Sylvain Moreno ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, Psychological Science’ de çevrimiçi olarak yayınlandı.

ETKİLEŞİMLİ VE MÜZİK TEMELLİ ÖĞRENME

Etkileşim içeren bir eğitim programını, dört haftalık bir sürede uygulayan uzmanlar, çocukların % 90’ında çarpıcı ve tutarlı bir şekilde bilişsel fayda gördüler. Sonuçlar, eğitim sonucu beyin değişikliklerinin gerçekleştiğini gösteren beyin görüntüleme verileriyle de doğrulandı.

Elde ettiğimiz veriler; 20 günlük, etkileşimli ve müzik temelli bilişsel eğitim programından sonra küçük çocuklarda, bilişsel faydaların hızlı bir şekilde gerçekleştiği görüldü. Bu etkinin neredeyse tüm çocuklardaki gücü dikkat çekiciydi” diyor çalışma ekibinden Dr. Moreno.

NÖRO-EĞİTİM PROGRAMLARINA HAZIR OLUN!

Bu bulgular, her yaştan çocuklar  ve ayrıca potansiyel olarak yaşlı yetişkinler için nöro-eğitim programlarının kavramsallaştırılması ve geliştirilmesi için heyecan verici sonuçlar ortaya çıkardı.

Böyle bir program için nöro-bilimcilerin yanı sıra, müzik alanındaki otoritelerin birlikte çalışması gerekiyor. Nitekim bu araştırmada sanatçı-eğitimciler, okul öncesi öğrencilerle deneysel eğitimler gerçekleştirdiler; eğitim programları yazılımları yaptılar.

York Üniversitesinde Psikoloji Bölümü Araştırma Profesörü ve Baycrest’in Rotman Araştırma Enstitüsü’nde Bilim Dalında Yardımcı Doçent Dr. Bialystok, “Bu sonuçlar sadece bilişsel gelişimin müzikal eğitimle bağlantısı için değil, dil becerilerinin ve dikkatin gelişimi açısından da çarpıcı. Bunun kalkınma ve eğitim için de çok büyük etkileri var.” şeklinde konuştu.

Araştırmaya yaşları 4-6 arasında değişen 48 okul öncesi çocuk katıldı. Araştırmada bilgisayar tabanlı bilişsel eğitim programı kapsamında geniş sınıf duvarlarına renkli, çizgi film karakterleri içeren ders içerikleri yansıtıldı.

Çocuklar iki gruba ayrıldı. Birinci grup, motor, algısal ve bilişsel görevlerin bir kombinasyonunu içeren; ritim, ses tonu, melodi, ses ve temel müzikal kavramları içeren bir müzik tabanlı, bilişsel eğitim aldı.

Diğer grup, şekil, renk, çizgi, boyut ve perspektif gibi kavramlarla ilgili görsel-uzamsal becerilerin geliştirilmesini destekleyen görsel sanat eğitimi aldı.

Her iki grup ta Kraliyet Konservatuarı’ndaki eğitmenlerin önderliğinde, sınıflarda, dört hafta boyunca, her gün iki saat eğitim aldılar.

Araştırmacılar, eğitimden önce, çocukların sözel ve uzaysal (mekânsal) zekasını ölçmek için Wechsler Okul Öncesi Zeka Ölçeği ile Okulöncesi ve ilkokul için Zeka Ölçeği kullandılar. Ekip ayrıca elektroensefalografi (EEG) kullanarak eğitim süresinde beyin aktivitelerini görüntülemeyi gerçekleştirdi.

Sözel zeka testleriyle, çocukların dikkatleri, sözcük hatırlama, bilgiyi analiz etme ve dil temelli mantık kullanarak sorunları çözme yetenekleri değerlendirildi. Araştırmacılar, bilişsel eğitim ile ilgili işlevsel beyin değişikliklerinin meydana gelip gelmediğini tespit etmek için beyin görüntüleme kullandılar.

Mozart Etkisi

GÖRSEL SANATLAR MI, MÜZİK TABANLI EĞİTİM Mİ ETKİLİ?

Çocuklar, eğitim programlarının bitiminden beş ila 20 gün sonra tekrar test edildiğinde, araştırmacılar, görsel sanat eğitim modülüne katılan çocuklar için sözel zeka veya beyin değişikliklerinde önemli bir artış bulamadılar.

Ancak, müzik tabanlı, bilişsel eğitim alan çocuklarda oldukça farklı sonuçlar buldular. Bu çocukların yüzde doksanı, kelime bilgisinin yanı sıra, doğruluk ve tepki süresinin artmasıyla ilgili olarak, diğer gruptan beş kat daha fazla zeka gelişimi gösterdiler. Müzik grubu ayrıca, gelişmiş bilişsel performansları ile ilişkili beyin değişikliklerini gösterdi.”

Bu çalışmanın sonuçları, müzik ve çocuk gelişimi arasındaki ilişkiyi kuvvetle onaylıyor ve müziği, sadece tedavinin uygulanabileceği bir araç veya yöntem olarak değil, aynı zamanda öğrenmede tedavinin kendisi olarak düşünmeye teşvik ediyor” diyor ekipten Kıdemli Bilim İnsanı Dr. Chau.

İKİNCİ ARAŞTIRMA: MÜZİKAL YETENEK, OKUMA YETENEĞİ İLE YAKINDAN İLGİLİ

Bir görevi tamamlarken talimatları duyma ve sonra bunları hatırlama yeteneği, yani, işitsel çalışma hafızası ve dikkat, müzik yeteneğinin bir parçasıdır.

Yukarıdaki araştırmada da görüldüğü gibi, müzik yeteneği, çocukluk çağında, sözel bellek ve okuryazarlıkla yakında ilişkilidir. Behavioral and Brain Functions‘de yayınlanan bir araştırma, işitsel çalışma hafızasının ve müzikal yeteneğin okuma kabiliyeti ile ilişkili olduğunu gösteriyor ve bu bağlantı için biyolojik bir açıklama getiriyor.

Northwestern Üniversitesi’ndeki İşitsel Nörobilim Laboratuvarı araştırmacıları, kelimeleri okuma ve tanıma yetenekleri konusunda çocukları test ettiler. Bununla çocukların hem melodi hem de ritim içeren müzikal yeteneklerini işitsel çalışma hafızası üzerinden karşılaştırdılar. Konuşmaya dayanan ritmik veya rastgele seslere işitsel beyin sapı tepkileri, çocukların beynindeki elektriksel aktivitelerle ölçüldü.

Takım lideri Dr Nina Kraus, hem müzikal yetenek hem de okuryazarlığın, işitsel beyin sapı içindeki gelişmiş elektrik sinyalleriyle ilişkilendirildiğini belirtti. Dr. Kraus, daha iyi okuyan çocukların, daha zayıf okuyanlara kıyasla ritmik nöral tepkilerinin arttığını buldu. Bu şu anlama geliyordu: Birbiriyle ilişkili olan ritimli müzik ile iyi okuma becerilerinin işitsel işleyen hafıza üzerinde etkisi yüksektir.

Bu sonuçlar, müzik becerisinin, işitsel bellek ve dikkat konusundaki düzenlemelere etki etmesi yanında, çocuklar arasındaki okuma farkına yaklaşık % 40 oranında etki ettiğini ortaya koydu.

MÜZİĞİN ÖĞRENME VE KONSANTRASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilişsel mekanizmanın müzikle ilişkisiyle ilgili çalışmalardan biri de psikiyatrist ve eğitimci olan Bulgar Georgi Lozanov tarafından yapılmıştır. Özellikle kolay ve kalıcı öğrenme beyin alfa dalgası ortamındayken gerçekleşmektedir. Lazanov’un test ettiği belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir. Lozanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının dinleyenleri alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını ve en etkili parçaların 60 vuruşlu “largo” tempolu ve 4/4 veya 3/4 ölçülü olan “barok müzik” eserlerinden oluştuğunu tesbit etmiştir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için ayrıca Mega Hafıza’nın hazırlamış olduğu aşağıda verilen kısa video filmi de izleyebilirsiniz.

BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASON SETİ

Kaynaklar

  • Moreno, S., Bialystok, E., Barac, R., Schellenberg, E. Glenn, Cepeda, N. J., & Chau, T.. (2011). Short-Term Music Training Enhances Verbal Intelligence and Executive Function. Psychological Science22(11), 1425 – 1433.
  • Strait, D. L., Hornickel, J., Kraus, N. (2011). “Subcortical processing of speech regularities underlies reading and music aptitude in children.” Behavioral and brain functions : BBF 7, no. 1 (October 17, 2011): 44.
Başa dön tuşu