Beyin Haritaları

İngilizce Öğrenmede Beyin Haritası / Zihin Haritası Uygulaması – Yaygın Düzensiz Fiillerin Bazı Kalıpları

İngilizce Öğrenmede Beyin Haritası / Zihin Haritası – Yaygın Düzensiz Fiiller ve Bazı Kalıpları: İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenenlerin, kalıplara dayalı düzensiz fiilleri öğrenmesi öğrenmede kolaylıklar sağlamaktadır. Bu makalede tüm düzensiz İngilizce fiil kalıplarının kapsamlı bir listesi olmasa da, yaygın kullanılan kalıplardan bazılarını göstermektedir. Ayrıca düzensiz fiilleri gruplamasının farklı yolları olduğunu unutmayın. Bu nedenle farklı kaynaklarda bunlardan başka sınıflamalar bulursanız şaşırmayın.

Bu makalenin amaçlarından bir tanesi İngilizce “Mental Maps™”, “Mind Maps™”, Türkçe olarak “Beyin Haritaları™” ve “Zihin Haritaları™” olarak bilinen sistemin İngilizce öğrenmede bilginin beyinde yapılanması için kullanılması örneğini göstermektir. Bu uygulama Mega Hafıza’nın “Beyin Haritaları / Zihin Haritaları” eğitiminde gösterilen örneklerden biridir.

Önce “İngilizce’de Düzenli Fiiler ve Düzensiz Fiiller nedir?” bir bakalım:

—– Sponsor Bağlantı —–

PARETO PRENSİBİYLE / MEGA İNGİLİZCE

—– Yazının Devamı —–

İngilizce’de Düzenli ve Düzensiz Fiiller

İngilizce’de fiillerin mastar (“-mek, -mak” ekli form) veya geniş zaman hali genel olarak “V1” sembolü ile gösterilmektedir. İngilizcede fiillerin iki türlü de geçmiş hali vardır. Fiillerin geçmiş zaman halleri de yaygın olarak “V2” ve “V3” sembolleri ile gösterilmektedir.

Düzenli fiiller‘ adı verilen fiillerin çoğu, aynı kalıbı takip etmekte ve her iki geçmiş zaman hali de“-ed” takısı ile biten aynı kelime ile ifade edilmektedir. Ancak geçmiş zaman formları farklı sonlara sahip fiiller de vardır. Bunlara da ‘Düzensiz fiiller” denmektedir.

Bu makale konusu olan İngilizce düzensiz fiiller temel olarak üç ana bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler;

1-) Üç Hali De Aynı Olan Düzensiz Fiiller: Bu kategorideki fiillerin üç hali de aynıdır. Bu kategoriyi “Üç Hali De Aynı Olan Düzensiz Fiiller” başlığı altında imceleyeceğiz.

2-) İki Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller: Bu kategorideki fiillerin iki hali birbiri ile aynı olup, bu aynılık bazen birinci halle üçüncü hal, bazen de ikinci halle üçüncü halin aynı olması şeklindedir. Bu gruptaki fiillerin üç hali toplamda iki farklı kelimeden oluşmaktadır. Bu kaategoriyi “İki Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller” başlığı altında imceleyeceğiz.

3-) Üç Hali De Farklı Olan Düzensiz Fiiller: Bu kategorideki fiillerin üç hali de farklıdır. Bu kaategoriyi “Üç Hali De Farklı Olan Düzensiz Fiiller” başlığı altında imceleyeceğiz.

1) Üç Hali De Aynı Olan Yaygın Düzensiz Fiiller – Tek Kelime

“V1 = V2 = V3 – One Word”

Fiilin Yapısında Hiç Değişiklik Yoktur – There is No Change From Base Form

V1 V2 V3
cost cost cost
cut cut cut
hit hit hit
hurt hurt hurt
let let let
put put put
shut shut shut

2) İki Hali Aynı Olan Yaygın Düzensiz Fiiller – İki Kelime

“V1, V2 = V3 veya “V1 = V3, V2 – Two Words”

Bu gruptaki düzensiz fiiller değişiklik kalıbı açısından toplamda dört alt kategoride sınılandırılmıştır.

  • Temel formda sonu ”-t”ye dönüşen ve “V2 = V3” olan düzensiz fiiller – Verbs whose ends change into “t” for both Simple Past and Past Participle.
V1 V2 V3
build built built
lend lent lent
send sent sent
spend spent spent
dream dreamt dreamt
keep kept kept
lose lost lost
shoot shot shot
sleep slept slept
spell spelt spelt
get Got got
sit sat sat
  • Temel Formda sonu ”-d”ye dönüşen ve “V2 = V3” olan düzensiz fiiller – Verbs whose ends change into “-d” for both Simple Past and Past Participle.
V1 V2 V3
Find found found
have had had
hear heard heard
hold held held
make made made
Pay paid paid
read read read
Say said said
stand stood stood
sell sold sold
tell told told
  • Temel Formda sonu ”-ght”ye dönüşen ve “V2 = V3” olan düzensiz fiiller – Verbs whose ends change into “-ght” for both Simple Past and Past Participle.
V1 V2 V3
bring brought brought
buy bought bought
catch caught caught
fight fought fought
teach taught taught
think thought thought
  • Temel Formu ile üçüncü hali aynı olan (V1 = V3) olan düzensiz fiiller – Verbs whose infinitive and past participle forms are the same.
V1 V2 V3
become became become
come came come
run ran run

3) Üç Hali De Farklı Olan Yaygın Düzensiz Fiiller – Üç Kelime

Verbs whose three forms are different (V1, V2, V3 – Three Words)

Bu gruptaki düzensiz fiiller değişiklik kalıbı açısından toplamda üç alt kategoride sınıflandırılmıştır.

  • Fiilin üçüncü halinin “-en” ile bittiği düzensiz fiiller – Irregular verbs whose Past Participles end in “-en”.
V1 V2 V3
bite bit bitten
break broke broken
be was / were been
choose chose chosen
drive drove driven
eat ate eaten
forget forgot forgotten
fall fell fallen
give gave given
hide hid hidden
ride rode ridden
rise rose risen
see saw seen
speak spoke spoken
steal stole stolen
take took taken
wake woke woken
write wrote written
  • Fiilin ikinci halinin “-e” veya “-ew”ile bittiği, üçüncü halinin de “-wn” ile bittiği düzensiz fiiller – Irregular verbs whose Past form ends in “-e” or “-ew” and Past Participles ends in “-wn”.
V1 V2 V3
blow blew blown
draw drew drawn
fly flew flown
grow grew grown
know knew known
show showed shown
throw threw thrown

TOEFL Kelimeleri

  • Fiilin birinci halindekki “i”nin fiilin ikinci halinde “a” ve fiilin üçüncü halinde de “u” olduğu düzensiz fiiller – Irregular verbs whose vowel Change in all Three Forms short “i” ! “æ” ! short “u“.
V1 V2 V3
begin began begun
drink drank drunk
ring rang rung
sing sang sung
swim swam swum

—– Sponsor Bağlantı —–

MEGA İNGİLİZCE

İNGİLİZCE’Yİ ÇOCUKLARIN ANA DİLLERİNİ ÖĞRENDİKLERİ GİBİ DOĞAL ÖĞRENİN!

—– Yazının Devamı —–

İngilizce Öğrenmede Beyin Haritası / Zihin Haritası

Yaygın Düzensiz Fiiller – Bazı Kalıpların Beyin Haritası

Buraya kadar anlatılanların Beyin Haritası (Zihin Haritası / Mental Map) aşağıda verilmiştir. Bu özel örnek, beyin haritaları konusunun her türlü öğrenme faaliyetinde kullanılabileceğini gösteren örneklerden biridir. Beyin haritaları öğrenilen bilgilerin düzenli bir şekilde beyinde yapılanmasını ve beyin hücreleri arasında çoklu bağlar kurulmasını sağlayarak kalıcı bir öğrenme oluşturmaktadır.

Beyin haritalarında farklı şablonlar kullanılabileceği gibi, aynı beyin haritasında farklı şablon kombinasyonları birleştirilerek de kurgulanabilir. Aşağıda verilen zihin haritası örneğinde anahtar kelimelerin dallanmalar üzerinde yazılması yerine kutucuklar içine yazılması tercihi yapılan bir şablon tercih edilmiştir. Ancak anahtar kelimelerin dallanmalar üzerinde yazılsaydı alternatifi de bir dallanmanın yanında elips içinde gösterilerek alternatif zihin haritası görünümüne de yer verilmiştir.

İngilizce Öğrenmede Beyin Haritası Uygulaması

Yaygın Düzensiz Fiiller - Beyin Haritası / Zihin Haritası

İngilizce Öğrenmek için ayrıca beyindeki ağların oluşma prosesini anlatan  aşağıda verilen video filmi de izleyebilirsiniz:

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu