MatematikSağlık ve Zindelik

Fiziksel Fitlik Matematik Başarısını Artırıyor

FİZİKSEL FİTLİK VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Matematik Başarısı ve Fiziksek Fitlik: Fiziksel olarak fit olan çocukların daha fazla matematik yeteneğine sahip olduğu ve fiziksel fitlik ile matematik başarısı arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Illinois Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasını haber yapan www.ibtimes.com sitesine göre, 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklarda aerobik gibi kalbi güçlendirici egzersizlerin ve aktivitelerin beynin serebrum kısmında bulunan beyin hücrelerinde gri maddelerin yoğunlaşmasına neden olduğu, bunun da beyni gelişmekte olan okul çocuklarının matematik becerilerini artırdığı belirtildi.

Gelişim çağındaki çocukların fiziksel aktivitelerindeki artışın, bedensel fitliğe etkisi kadar, beyindeki kortikal yapının da fit olmasına neden olduğu, bunun da çocukların beyin hücrelerindeki gri maddenin daha incelmesi sonucu matematik dersinden daha fazla puan almalarına neden olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, okulların çocukların fiziksel aktivitede bulunma imkanlarını artırmaları durumunda matematik gibi derslerdeki başarıların artmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladılar.

Başa dön tuşu