Öğrenme ve Eğitim

En İyi Öğrenen Öğretendir – Öğrenciler Öğrendiklerini Başkasına Öğreteceklerse Daha İyi Öğreniyorlar!

En İyi Öğrenen Öğretendir – Yapılan araştırmalar öğrenen kişinin öğrenme öncesi ve öğrenme sırasındaki düşünce yapısının (öğrenmeyle ilgili ruh hali) öğrenme üzerinde çok önemli etkileri olduğunu gösteriyor.

1988 yılından buyana hafıza teknikleri, hızlı öğrenme, yaratıcı düşünme ve beyin eğitimi (sağ ve sol yarım küre dengeli öğrenme stratejileri) konusunda birçok teknikler geliştirdiğimi ve bu tekniklerin verimli sonuçlarına bağlı olarak eğitimlerimizin Singapur, Malezya, Kazakistan, Vietnam, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Hollanda, Kolombiya ve Meksika gibi yaklaşık 16 ülkeye yayılarak Mega Hafıza lisansı altında öğretildiğini söyleyebilirim.

Özellikle hızlı öğrenme, hafıza teknikleri ve anlayarak hızlı okuma tekniklerini “eyeQmaps™” kombinasyonunda bir set halinde kullanıyoruz. Sistemin üst ismi olan “eyeQmaps™“, temel olarak beynin sol yarım küresini uyaran “IQ Maps™” tekniği ile beynin sağ ve sol yarım küresini dengeli olarak öğrenmenin içine sokan “Mental Maps™ (Beyin Haritaları™)” teknikleri ile “Mega Hızlı Okuma” tekniklerinin birleşmesinden oluşuyor.

En İyi Öğrenen Öğretendir!

Bu tekniklerden “IQ Maps™” öğrencilerin bir şeyi öğrenirken kendilerini bir öğretmenin ruh haline sokmalarını sağlıyor. Bu ruh hali öğrenmede kilit bir görev yapıyor.

Bir öğretmenin eğitim verdiği bir sınıfı düşünün. Böyle bir sınıfta çoğu zaman, hepsi olmasa da, dersi anlatan öğretmenden IQ seviyesi (zeka seviyesi) çok daha yüksek olan öğrenciler vardır. Ama buna rağmen dersi anlatan öğretmen konuyu kendisinden daha zeki olan öğrencilerden daha iyi öğrenmekte ve anlamaktadır. Bunun sebebi aynı anda derse gelen öğretmenle öğrenciler arasındaki düşünce yapısı veya ruh hali farkıdır. Şöyle ki:

Öğretmen sınıfa gelmeden önce derse hazırlanırken, mahçup olmamak ve karizmayı çizdirmemek için, “Öğrenciler bu konuyla ilgili bana en zor hangi soru veya soruları sorabilirler?” diye düşünmek zorundadır. Bu, kişinin kendi zayıf noktalarını kontrol etmesini ve derse çok daha verimli hazırlanmasını sağlamaktadır. Öğrenciler ise derse “Bugün gidelim, bakalım öğretmen bize ne anlatacak?” ruh haliyle derse gelmektedir. Bu iki ruh hali öğrenme verimi ve hatırlanan bilgi açısından ciddi farklar yaratmaktadır. İşte oluşturduğumuz beynin sol yarım küresini uyaran “IQ Maps™” tekniği derse hazırlanırken öğrencileri bir öğretmenin hazırlandığı gibi bir ruh haline sokmaktadır.

“IQ Maps™” Tekniği – Bilimsel Kanıt

İnsanlar öğrenmek üzere oldukları materyali yakında başka birine öğretmeleri gerektiğini düşündüklerinde daha iyi öğreniyorlar ve daha fazla bilgi hatırlıyorlar.

Sınava hazırlanmak için çalışan öğrencilerle karşılaştırıldığında, bir şeyi başkalarına öğretmek için çalışan öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi hatırladıkları, daha iyi öğrendikleri ve neyin daha önemli olduğuna daha iyi karar verdikleri görülmektedir.

Memory & Cognition” adlı bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmada öğrencilerden bir kısmı sınav olacakları beklentisi ile ders çalıştırılmış, öğrencilerin diğer bir bölümü ise öğrendiklerini bir başka arkadaşına öğretecekleri beklentisiyle ders çalıştırılmışlardır.Ancak her iki grup da sınava tabi tutulmuştur. Arkadaşlarına öğretecekleri beklentisi ile çalışan hiçbir öğrenciye öğretme faaliyeti yaptırılmamıştır. Her iki gruba da sınav uygulanmıştır. Yapılan sınav ve ölçümlerde, öğrendiklerini arkadaşına öğreteceğini düşünerek çalışan öğrencilerin gerek hatırlama, gerek sınav sorularına doğru cevap verme ve gerek önemli bölümleri ayırt etme konusunda sınav için hazırlanan öğrencilere göre çok daha başarılı olmuşlardır.

Araştırma bulguları, öğrencilere ders çalışma öncesi öğrendiklerini daha sonra başka bir öğrenciye öğreteceklerini söylemenin zihniyetlerini yeterince değiştirdiğini, böylece öğrenmeyi sadece sınav  için çalışan akranlarından daha etkili yaklaşımlarla öğrendiklerini göstermektedir.

Değişen Beklenti ve Değişen Öğrenme Performansı

Eğitimcilerin bu çalışmadan çıkaracakları sonuç şudur: öğrencilerin belli tekniklerle öğrenme için en uygun stratejileri nasıl keşfedecekleri konusunda yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır. İşte Mega Hafıza’nın “Beyin Temelli Eğitimler“le yaptığı da tam olarak budur.

Araştırmacılardan, California Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Profesörü  Elizabeth Bjork: “Yıllarca hem örgün hem de gayri resmi birçok öğrenme faaliyetlerine aktif olarak katılmalarına rağmen, araştırmada kullandığımız etkin yöntemlerin kullanımları kendi insiyatiflerinde olmasına rağmen, öğrenciler öğrenmeyi en iyi destekleyen aktiviteleri kullanmıyorlar.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Ve ayrıca, “Daha da kötüsü, öğrencilere sınava hazırlanmalarını söylemek, alternatifler arasından en iyi performanslarını sağlayacak stratejileri seçmelerini sağlamıyor” demiştir.

Kaynaklar:

  • Nestojko, J.F., Bui, D.C., Kornell, N. et al. Expecting to teach enhances learning and organization of knowledge in free recall of text passages. Mem Cogn 42, 1038–1048 (2014). https://doi.org/10.3758/s13421-014-0416-z
  • http://link.springer.com/article/10.3758/s13421-014-0416-z#article-info

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu