Başarıİletişimİnsan İlişkileriIQ ve EQ Testleri

Duygusal Zeka Nedir? EQ Nedir? IQ Mu Eq Mu Daha Önemlidir?

Duygusal zeka nedir? EQ Nedir? IQ Nedir? IQ mu daha önemli, EQ mu? Hangi yönünüz daha ağır basıyor; IQ’ nuz mu, EQ’nuz mu? IQ konusu çok popüler olmasına rağmen, EQ’ nun bu denli şöhreti yakalayamamasının nedenleri nelerdir? Bu sorulara ilgi duyuyorsanız buyurun okuyun:

Hemen belirtelim ki, IQ-EQ çekişmesi diye bir şey yok. Konuya ya o, ya bu anlayışıyla hiç yaklaşmamalısınız. Çünkü her ikisi de sizi siz yapan önemli yaratılış kanunlarıdır. Bakmayın siz günümüz dünyasında entelektüel zekaya yatırım yapan eğitim sistemlerine ve ondan etkilenen ailelere! Oysa IQ kadar, herkesin, EQ konusuna, yani duygusal zekaya da yatırım yapması gerekiyor.

Size bir sır vereyim mi? Sır şudur:

Araştırmalar, duygusal zekanın (EQ), çoğu insanın yaşamlarında ve kariyerlerinde başarıya ulaşmalarında entelektüel zekasından (IQ) daha önemli olduğunu gösteriyor. Günümüzde, bireyler olarak genel başarımız veya mesleki başarımız, diğer insanların göndermiş oldukları duygusal sinyalleri okuma becerisine ve buna uygun olarak tepki verme yeteneğimize bağlıdır.

Bu nedenle, birbirimizi daha iyi anlamak, empati kurmak ve diğer insanlarla düşüncelerimizi müzakere etmek için gereken duygusal zeka becerilerini geliştirmeliyiz. Aksi takdirde, başarı bizi yaşamlarımızda ve kariyerlerimizde eleyecektir. Önce “EQ Nedir?” veya “Duygusal Zeka Nedir?” sorularına çok net olarak bir açıklama yaparak konuya açıklık getirelim.

Duygusal Zeka Nedir? / EQ Nedir?

“EQ”, ingilizce “Emotional Intelligence” ifadesini oluşturan kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, tüm dünyada “Duygusal Zeka” olarak kullanılmaktadır. Howard Gardner‘e göre “EQ” veya “duygusal zeka diğer insanları anlama yeteneği olup, onları motive eden ve onlarla işbirliği içinde nasıl çalışacağımızı belirleyen etken duygular kümesidir. Duygusal zeka, iş arkadaşlarımızla empati kurarken, önemli kişilerle olan ilişkilerimiz hakkında derin konuşmalar yaptığımız ve asi veya çaresiz bir çocuğu yönetmeye çalıştığımız zaman kullandığımız şeydir. Başkalarıyla bağlantı kurmamıza, kendimizi daha iyi anlamamıza ve daha otantik, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmemize izin verir. Bir başka tanıma göre ise, EQ kendi duygularınızı, başkalarının duygularını doğru bir şekilde ayırt etme, farklı duyguları ayırt etme, etiketleme ve kullanma becerisidir. Düşüncelerinizi ve davranışlarınızı yönlendiren ve başkalarınınkileri etkileyen duygusal bilgilerdir.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

Ücretsiz Online Beyin Eğitimi

Beyin Eğitimi - Beyin Temelli Eğitimler

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Her ne kadar birçok zeka türü olmasına rağmen, bunlar birbirleriyle bağlantılı olsalar da, aralarında çok önemli farklılıklar vardır.

Duygusal zeka-sosyal zeka

Duygusal Zeka’nın (EQ) Beş Kategorisini Anlamak

1. Kişisel Farkındalık  

Bir duyguyu “olduğu gibi” tanıma yeteneği EQ’ nuzun anahtarıdır. Öz farkındalığı geliştirmek, gerçek duygularınıza uymayı gerektirir. Duygularınızı değerlendirirseniz, onları yönetebilirsiniz. Kişisel farkındalığın ana unsurları şunlardır:

Duygusal farkındalık: Kendi duygularınızı ve etkilerini tanıma yeteneğinizdir.

Özgüven: Kendinize değer verme ve yetenekleriniz hakkında kesin inançlı olmanızdır.

2. Kendini Düzenleme 

Duyguları yaşadığınızda genellikle üzerinde çok az kontrol sahibi olursunuz. Bununla birlikte, bir öfke, kaygı veya depresyon gibi olumsuz duyguları hafifletmek için birkaç teknik kullanarak bir duygunun ne kadar süreceğini kontrol edebilirsiniz. Bu tekniklerden birkaçı olarak, daha olumlu bir bakışla durumun yeniden değerlendirilmesi, uzun bir yürüyüş, meditasyon yapmak veya dua etmek olabilir. Bu bir öz-düzenleme içermektedir.

Öz düzenleme şu meziyetlerden oluşur:

İrade: Yıkıcı darbeleri yönetmek için.

GüvenilirlikDürüstlük ve dürüstlük standartlarını korumak için.

DürüstlükKendi performansın için sorumluluk almak için.

UyumDeğişimi esneklikle ele almak için.

YenilikYeni fikirlere açık olmak için.

3. Motivasyon

Herhangi bir başarı için kendinizi motive etmek açık hedefler ve olumlu bir tutum gerektirir. Olumlu ya da olumsuz bir tutuma yatkın olsanız da, çaba ve pratikle daha olumlu düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Olumsuz düşünceler ortaya çıktıkça yakalarsanız, onları daha olumlu koşullarda yeniden oluşturabilirsiniz. Bu da hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Motivasyon şunlardan oluşur:

BaşarıSürekli bir mükemmellik standardını geliştirmek veya karşılamak için çaba göstermeniz için.

BağlılıkGrubun veya kuruluşun hedefleriyle uyumlu olmak için.

GirişimFırsatlar üzerinde aktif hareket etmek için.

İyimserlikEngellere ve aksamalara rağmen hedefleri sürekli sürdürmek için.

4. Empati

İnsanların nasıl hissettiğini anlama yeteneği, yaşamınızdaki ve kariyerinizdeki başarı için önemlidir. Başkalarının sinyallerinin ardındaki duyguları ne kadar ustaca anlarsanız, onlara gönderdiğiniz sinyalleri o kadar iyi kontrol edebilirsiniz.

Empatik bir kişi şu noktalarda üstündür:

Hizmet oryantasyonu: Müşterilerin ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek, tanımak ve karşılamak.

Başkalarını geliştirmek: Başkalarının neleri ilerletmek ve yeteneklerini geliştirmek için neye ihtiyaç duyduklarını hissetmek için.

Çeşitliliğin arttırılması: Farklı insanlar aracılığıyla fırsatları geliştirmek için.

Siyasal farkındalık: Bir grubun duygusal akımlarını ve güç ilişkilerini okumak için.

Başkalarını anlamak: Başkalarının ihtiyaç ve isteklerinin ardındaki duyguları ayırt etmek için.

5. Sosyal Beceriler

Kişiler arası iyi becerilerin geliştirilmesi, yaşamınızdaki ve kariyerinizdeki başarınızla aynıdır. Günümüzün her zaman birbirine bağlı dünyasında, herkes teknik bilgiye anında erişebiliyor. Bu nedenle, “insan becerileri” artık daha da önemlidir, çünkü küresel ekonomideki başkalarıyla daha iyi anlaşmak, empati kurmak ve pazarlık etmek için yüksek bir EQ’ya sahip olmalısınız.

En faydalı beceriler arasında:

EtkiEtkili ikna taktiklerini kullanmak için.

İletişimNet mesajlar göndermek için.

LiderlikGruplara ve insanlara ilham vermek ve rehberlik etmek için.

Çatışma yönetimi: Anlaşmazlıkları anlamak, müzakere etmek ve çözmek için.

İşbirliğiBaşkalarıyla ortak hedeflere doğru çalışmak için.

Takım yetenekleriToplu hedeflerin izlenmesinde grup sinerjisi oluşturmak için.

Duygusal Zekayı Daniel Goleman’dan Dinleyin!

Yüksek IQ seviyesindeki insanlar başarısız olduğunda ve mütevazı IQ seviyesindeki kişiler başarılı olduğunda hangi faktörler rol oynar?

Yaşamınızda ve kariyerinizde ne kadar iyi olduğunuz hem EQ hem IQ tarafından yani her iki zeka tarafından belirlenir. Sadece IQ yeterli değil; EQ da olmalıdır. Aslında, psikologlar genel olarak başarının bileşenleri arasında, IQ’ nun kabaca %10 (en fazla % 25) oranında yer tuttuğunu, geride kalan %90’ nın (En fazla %75’nin) EQ dahil diğer zeka türlerinden oluştuğundan söz ederler.

Bir araştırmaya göre, Harvard mezunlarının işletme, hukuk, tıp ve öğretim alanlarındaki başarılarındaki IQ etkisi ile mezuniyet sonrası kariyer başarısı karşılaştırıldığında, okuldaki başarı (IQ) ile kariyer başarısı (EQ) arasında negatif veya sıfır bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu da gösteriyor ki, sadece IQ tek başında başarının elde edilmesine yetmez; EQ da önemli bir başarı bileşenidir.

Sonuç:  Neden Duygusal Zekayı Önemsemelisiniz? 

IQ olarak adlandırılan genel zekanın yaşam boyunca hayatımızda tutarlı bir yeri olduğunu biliyoruz. Ancak araştırmalar, yaşlandıkça bazı becerilerde yaşa bağlı bazı düşüşler bulmuşlardır.

Buna karşılık, kişinin EQ’su (duygusal zeka) her zaman geliştirilebilir, cilalanabilir ve rafine edilebilir. Eğer, EQ’nuzu korursanız kazancınız daha fazla olacaktır.

EQ becerilerini anlayan ve kullanan kişiler:

  • Daha iyi yaşam seçimleri yaparlar.
  • Kişiler arası ilişkileri daha başarılıdır.
  • Daha iyi ebeveyn olurlar.
  • İş yerinde daha başarılı olurlar.
  • Liderlik becerileri daha baskındır.

Bunlara ek olarak, EQ becerisini geliştirmeyi organizasyon kültürünün bir parçası yapan işletmelerin toplam verimlilik, artan satış ve daha fazla müşteri memnuniyeti alanlarında olumlu sonuçlar aldığı görülüyor.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu