Psikoloji

Sıgmund Freud Kimdir – Kişisel Gelişim

Sigmund Freud Kimdir – Kişisel Gelişim – Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 – 23 Eylül 1939 tarihleri arasında yaşamış; hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmış Avusturyalı bir nörologdur. Freud, psikanalizi geliştirmiştir. Peki, Sigmund Freud kimdir ve çalışmaları nelerdir?

Freud’un çocuk cinselliği, libido ve ego konusundaki teorileri, diğer konuların yanı sıra, 20. yüzyılın en etkili akademik kavramlarından olmuştur.

Sigmund Freud kimdir? Freud, orta halli bir Yahudi yün tüccarının, kırk yaşındayken, kendisinden yirmi yaş küçük bir kadınla yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya geldi. Ekonomik bunalımdan dolayı ailesi Viyana’ya yerleşmek zorunda kaldığında, Freud henüz 4 yaşındaydı. 1938 yılına kadar burada yaşadı.

Lisede Latince, Fransızca ve İngilizce öğrenirken kendi çabalarıyla da İbranice, İspanyolca ve İtalyanca öğrendi. Başarılı bir öğrenciydi. Goethe’nın yapıtlarından etkilenerek, başlangıçta istemediği halde, tıp okumaya karar verdi.

Bu dönemde Yahudiler tıp ve hukuk alanında çalışabiliyordu. Freud bilimle ilgili olduğu için Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Nöroloji üzerine çalışmalar yaptı. Burada Josef Breur ile tanıştı. 1882 yılında Theodor Meynert Psikiyatri Kliniğinde çalışmaya başladı. Burada kokain üzerine çalışmalar yaptı. Jean-Martin Charcot ünlü nörolog ile hipnoz ve histeri üzerine çalışmalarda bulunmak için Paris’e gitti.

1886 yılında Viyana’ya döndü ve bir muayenehane açtı ve evlendi. Sigmund Freud hastalarının tedavisinde hipnoz kullanıyordu. 1900 yılında Rüyaların Yorumu isimli kitabını yayınlandı. 1905 yılında yayınlanmaya başladığı cinsellik üzerine çalışmaları büyük yankı uyandırdı.

1902 yılında Viyana üniversitesinde Profesör oldu. Psikanalitik Topluluğunu kurdu. Massachusetts’ deki Clark Üniversitesinde uluslararası ilk konuşmasını yaptı. 1923 yılında sigara bağımlılığından ötürü kendisine çene kanseri teşhisi konuldu. Bu hastalıktan dolayı 16 yılda 33 ameliyat oldu.

Avrupa’da Nazi baskısının başladığı dönemlerde Freud’un yazdığı yazılar diğer yazarların yazıları ile birlikte toplanarak yakılıyordu. Psikanalizin kurucusu olan Freud bilim adına çok faydalı çalışmalarda bulundu. Sigmund Freud Kimdir? sorusnu yanıtladıktan sonra bir de teorilerine bakalım:

FREUD’UN TEORİLERİ

Freud’un meslektaşı Josef Breuer’in esinlendiği psikanalitik teorisi, nevrozların kökenlerinin hastanın geçmişinde meydana gelen derin travmatik deneyimlerden kaynaklandığını belirtti.

Özgün oluşumların unutulduğuna ve bilinçten gizlendiğine inanıyordu.

Tedavisi hastalarını tecrübeyi hatırlama ve bilincine geri getirme konusunda güçlendiriyor ve bunu yaparken hem entelektüel hem de duygusal olarak yüzleşiyordu. Daha sonra birinin taburcu edip nevrotik semptomlardan kurtulabileceğine inanıyordu.

Freud’un en çok tartışılan teorilerinden bazıları şunlardır:

İD, EGO VE SUPEREGO

Bunlar insan kişiliğinin üç temel parçasıdır.

İd, yalnızca zevk ya da acının sonucuyla çalışan, cinsel ilişki ve saldırganlık içgüdülerinden sorumlu olan ilkel, dürtüsel ve irrasyonel bilinçdışıdır.

Ego, dış fiziksel ve sosyal dünyayı değerlendiren ve buna göre planlar yapan insanların algıladığı “Ben” dir.

Süper Ego, egoyu yönlendiren ahlaki ses ve vicdandır; ihlal etmek suçluluk ve endişe duygularına neden olur.

Freud, süperegonun çoğunlukla bir kişinin ebeveynlerinin ahlaki standartlarına dayanarak yaşamın ilk beş yılında oluştuğuna inanıyordu. Diğer rol modelleri tarafından ergenliğe etkilenme devam etmektedir.

PSİŞİK ENERJİ

Freud, kimliğin psişik enerjinin temel kaynağı veya tüm zihinsel süreçleri yöneten güç olduğunu ileri sürdü. Özellikle libido veya cinsel dürtülerin tüm insan eylemlerini yönlendiren psişik bir enerji olduğuna inanıyordu; libido, yıkıcı davranışları tetikleyen ölüm içgüdüsü thanatos ile karşılandı.

OEDİPUS KOMPLEKSİ

Freud, üç ve beş yaşları arasında, gelişim sürecinin normal bir parçası olarak, tüm çocukların karşı cinsten ebeveyne cinsel olarak çekici olduğunu ve aynı cinsiyetten ebeveyni ile rekabet halinde olduğunu öne sürdü. Teoriye, annesini evlenebilmesi için babasını öldüren Yunan Oedipus efsanesinin adını verdi.

RÜYA ANALİZİ

Freud’un Rüyaların Yorumu  adlı kitabında Freud, insanların bir nedenden dolayı hayal ettiklerini düşünüyordu.

Sorunların üstesinden gelmek için akıl bilinçaltı ile mücadele ediyor ve bilinçli olarak baş edemiyor. Hayaller, bir kişinin istekleri tarafından körükleniyor. Freud, hayallerimizi ve hatıralarımızı analiz ederek, bilinçli olarak mevcut davranış ve duygularımızı etkileyebilecek olan onları anlayabileceğimize inanıyordu.

Freud’un teorileri, gününün diğer bilimsel keşiflerinden etkilendi. Freud, özellikle insan davranışı araştırmalarında Charles Darwin’nden ilham aldı.

KİTAPLARI

Freud, psikanaliz üzerine bir dizi önemli çalışma yayınladı. En etkili olanlardan bazıları:

Histeri Çalışmaları (1895)

Freud ve Breuer bu kitapta teorilerini ve bulgularını yayınladılar; teorilerini tartışıyorlardı, bir hastanın geçmişinden gelen travma ile yüzleştiriyordu.

Rüyaların Yorumu (1900)

1900’de, ciddi bir öz-analiz döneminden sonra, Freud, en önemli ve belirleyici eseri haline gelen kitabı yayınladı; bu, rüya çözümlemesinin bilinçdışı zihnin çalışmalarına içgörü verebileceğini öne sürdü. Kitap, Oedipus kompleksi gibi başlıkları üretti ve tartışmalı olmaya devam etti. Birçok psikolog, bu çalışmanın akıl ve psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz alanları hakkında modern bilimsel düşünceyi doğurduğunu söylüyor.

Gündelik Hayatın Psikopatolojisi (1901)

Bu kitap, “Freud sözleri” denilen sözleri doğurdu; günlük yazma ve konuşmadaki kelimelerin yanlış kullanılmasının ve isimlerin ve kelimelerin unutulmasının ardındaki psikolojik anlam nedir? Bir dizi örnekle açıkladığı bu fişler, içsel arzularımızı, kaygılarımızı ve fantezilerimizi ortaya çıkardı.

Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme (1905)

Freud, hiç kimsenin cinsiyet olmadan ölmeyecek olmasına rağmen, insanlığın bütününün onsuz olamayacağına, bu yüzden cinsiyetin insan içgüdülerine yol açtığını söyledi. Bu çalışmada, tartışmalı Oedipal kompleksini uygulamadan cinsel gelişimi ve seks ile sosyal davranış arasındaki ilişkiyi araştırıyordu.

ÖLÜMÜ

Freud, 1938’de Nazilerin Avusturya’yı işgaliyle, eşiyle birlikte İngiltere’ye kaçtı. 23 Eylül 1939’da doktoruna ötenazi yaptırdı. İntihar sonucu öldü. Ağız kanseri ile uzun ve acılı bir savaşın ardından doktorundan ölümcül bir morfin talep etmişti.

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı