Hızlı Okuma

Nasıl Hızlı Okuma Şampiyonu Oldular?

Bilginin hızlı üretildiği ve çoğaldığı internet çağında bilgiye sahip olabilme aracı olan gözü ve beyni de bu çağa hazırlamak gerekiyor. Şüphesiz bilgiye ulaşmanın en temel yolu okumak.

Yaşam boyunca SBS sınavı, ÖSS sınavı ve iş hayatındaki diğer sınavların hepsi de sizin oluşan bu bilgi havuzundan ne kadarına sahip olduğunuzu ölçmeye çalışıyor. Okuma hızınızı, anlama ve hatırlama oranınızı artırmadıkça oluşan bilgi havuzundan yeteri kadar faydalanamamak gibi bir tehlikeyle karşı karşıyasınız demektir.

Artık hayatta başarılı olmanın yolu bir bakıma hızlı okumadan, hızlı anlamadan ve hızlı hatırlamadan geçiyor. Anlayarak hızlı okumak size sadece çok geniş bir bilgi dağarcığı elde etme avantajı sağlamıyor. Sınav sırasında da rakiplerinizden daha hızlı olduğunuz için, onların yetiştiremediği bir sınavı sizin önceden bitirerek cevaplarınızı kontrol edebilmeniz gibi ilave bir avantaj sunuyor.

  • Peki, nedir bu hızlı okumak?
  • Herkes hızlı okuyabilir mi?
  • Hızlı okuyan bir kişi aynı zamanda hızlı olarak anlayabilir mi?
  • Hatta hızlı olarak okuduğu bu bilgileri daha sonra hatırlayabilir mi?
  • Herkes hızlı okuma şampiyonu olabilir mi?
  • Hızlı okuma şampiyonasında anlama oranı da ölçülüyor mu?
  • Hızlı okuma şampiyonasında kişinin anlama oranı ve okuma hızı nasıl hesaba katılıyor?

Bu makalede temel olarak bu soruların cevabı üzerinde duracağız. Ancak makalenin sizi sıkmaması için bu soruların cevabını verirken, Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonasında derece alarak şampiyon olan iki okurumuzun gelişimini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu şampiyonlar;

1-) Cahit Şimşek – 2008 Yılı Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu (Bkz: www.memoriad.com.tr)

2-) Gül Atay – 2007 Yılı Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu (Bkz: www.memoriad.com.tr)

HO_Sampiyon_02

GÜL ATAY
2007 YILI TÜRKİYE HIZLI OKUMA ŞAMPİYONU

HO_Sampiyon_03

CAHİT ŞİMŞEK
2008 YILI TÜRKİYE HIZLI OKUMA ŞAMPİYONU

Tesadüfen her iki yarışmacının da Mega Hafıza’nın Mega Hızlı Okuma seminerlerine katılmış olması bana onların nasıl şampiyon olduklarını ve nasıl bir gelişme gösterdiklerini sizlerle paylaşma imkanı vermiş oldu. Şüphesiz onların gelişme hikayeleri, hızlı okuma ve anlama konusunda tereddütleri olan binlerce kişiye ilham verecek nitelikte.

Ayrıca aşağıda benim için enteresan olan bir hızlı okuma şampiyonundan da kısaca bahsedeceğim. Bu şampiyon da Türkiye’de üniversite öğrencisi olan;

3-) Khatanbaatar Khandsuren – 2008 Yılı Türkiye Hızlı Okuma İkincisi

Hızlı okuma kesinlikle doğuştan gelen ve kişiye özgü olan bir yetenek değil. Belli teknikler kullanılarak zaman içinde geliştirilen zihinsel bir beceri. Yani herkes bu belli teknikleri kullanarak hızlı okuyabilir. Bu anlamda herkes hızlı okuma şampiyonu da olabilir. Kim daha fazla bu konuya eğilir ve daha fazla çalışırsa, diğer hızlı okuyanlardan şüphesiz daha iyi olacaktır.

İsterseniz 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu olan Cahit Şimşek’in ve 2007 yılında şampiyon olan Gül Atay’ın doğuştan hızlı okuma yeteneğine sahip olup olmadıklarına bir bakalım. Öncelikle her iki yarışmacının da çok azimli kişiliklere sahip olduğunu vurgulamalıyım. Bunu nereden mi biliyorum?

Cahit Şimşek Nevşehir’de ikamet etmesine rağmen benim Ankara’daki “Mega Hızlı Okuma” eğitimlerime seminer günlerinde otobüsle gidip geliyordu. Üç saat süren bir eğitim için belki de 10 saatten fazla yol katediyordu.

Gül Atay’ın da durumu farklı değildi. O da Nazilli, Aydın’da oturmasına rağmen İzmir’de düzenlediğimiz ve sadece hafta sonları olan “Mega Hızlı Okuma” eğitimime altı hafta sonu Nazilli’den otobüsle gidip gelmişti.

Gül Atay ve Cahit Şimşek gibi kendi gelişimine ve eğitimine yatırım yapan insanları takdir ettiğimi burada ifade etmeliyim. Yıllar önce ben de onlar gibi kendi eğitimime ve gelişimime yatırımlar yaparak başlamıştım. Şimdi onlarda kendimi görüyorum.

Hem Cahit Şimşek, hem de Gül Atay çok okuyan kişilerdi. Ancak daha hızlı okumak ve aynı süre içinde bir kitap yerine, en az iki, hatta üç kitap okumak istiyorlardı. Ancak kendi kişisel gayretleriyle ve çok sayıda okudukları hızlı okuma kitaplarıyla bunu başaramamışlardı. Sonunda her ikisi de kalkıp bulundukları şehirlerden otobüslerle Ankara’daki ve İzmir’deki Mega Hızlı Okuma programlarımıza katılmakla işe başladılar. Teknikleri öğrendiler, uyguladılar, çalıştılar ve şampiyon oldular.

Hem Cahit Şimşek, hem de Gül Atay çok kitap okumalarına ve hızlı okuma kitaplarıyla bu işi başarma gayretlerine rağmen Mega Hızlı Okuma programımıza geldiklerinde dakikada sadece 300 kelime civarında okuma yapabiliyorlardı. Bu okuma hızının Türkiye ortalamasındaki yerini www.MegaHizliOkuma.com web sitesinde görebilirsiniz. Ayrıca bu okuma hızlarında Cahit Şimşek’in anlama oranı % 73, Gül Atay’ın anlama oranı ise % 67 civarındaydı.

Her iki şampiyonun da Mega Hızlı Okuma eğitiminde okuma hızı ve anlama oranı konusunda gösterdikleri gelişme grafiklerini aşağıda inceleyebilirsiniz;

Grafiklerden de anlaşılacağı üzere, Cahit Şimşek okuma hızını 300’den dakikada 997 kelimeye yükseltirken, başlangıçtaki % 73’lük anlama oranını da % 80’lere çıkartmıştır. Gül Atay’da da benzer bir durum var. Gül Atay da okuma hızını 300’lerden dakikada 873 kelimeye yükseltirken, başlangıçtaki % 67’lik anlama oranını da % 87’lere çıkartmıştır. Bu grafikler aslında şunu da gösteriyor; Hızlı okuma kesinlikle anlama oranını düşürmemektedir.

Bildiğiniz gibi hukuk fakültesi gibi bazı branşlarda hem öğrenciyken, hem de mezun olduktan sonra sürekli çok okumak gerekiyor. Hızlı okumayı öğrenmedikçe bu branşlardaki kişilerin maalesef okumaktan kendilerine ayıracak dinlenme zamanları bile kalmıyor.

Khatanbaatar Khandsuren işte böyle bir öğrenciydi benimle karşılaştığında. Mega Hafıza’ya geldiğinde tesadüfen karşılaşmıştık. Kendisi Türkiye’de Gazi Üniversitesi hukuk fakültesinde okuyan yabancı bir öğrenciydi. Bana hızlı okumak istediğini, hızlı okumayla ilgili çok sayıda kitap okuduğu halde bir türlü hızlı okumayı başaramadığını söyledi. Son olarak Mega Hafıza’ya geldiğini, ancak “Mega Hızlı Okuma” adlı seti alıp kendi kendine çalışmakla, bizzat benim verdiğim “Mega Hızlı Okuma” seminerime katılmak arasında tereddüt ettiğini söylemişti. Çünkü seminer pahalıydı. Set ise eğitimden çok daha uygun bir fiyattaydı.

Araba kullanma videosu izleyerek araba sürmeyi, piyano çalma kitabı okuyarak piyano çalmayı öğrenemezsiniz.

Melik DUYAR

HO_Sampiyon_08Ben de kendisine “Mega Hızlı Okuma” setine kendi kendine çalışmakla, “Mega Hızlı Okuma” eğitimine bizzat katılmak arasında hiçbir farkın olmadığını söyledim. “Mega Hızlı Okuma” setinin sanki ben karşısındaymışım ve ona özel ders veriyormuşum gibi hazırlandığını ifade ettim. Kendi kendine çalışma disiplinine sahipse aynı sonucu elde edeceğini belirttim. Mega Hızlı Okuma eğitiminin daha pahalı olmasının bizzat benim zamanımı alması olduğunu, ve hatta eğitimde aynı setin grup çalışması şeklinde takipten başka birşey olmadığını söyledim. Khatanbaatar seti aldı ve gitti. Bir daha kendisini görmedim. Daha sonra ismini hızlı okuma yarışmasına katılmak için müracaat edenler arasında gördüm. Ana dili Türkçe olmadığı için kendisine pek şans vermediğimi ifade etmeliyim. Mega Hızlı Okuma setiyle hızlı okumayı öğrenebilirdi. Ancak ana dili olmayan bir konuda, ana diliyle okuyan yarışmacılarla yarışması onun kazanma şansını azaltıyordu. Kendisini cesareti için buradan tebrik etmeliyim.

Sonuç bir başarıydı. Ana dili Türkçe olmayan Moğolistanlı Khatanbaatar Khandsuren Türkçe bir metin üzerinde yarışarak 2008 Yılı Türkiye Hızlı Okuma ikincisi oldu.

Bu arada 2008 yılı hızlı okuma üçüncüsü Mustafa Cumhur Kafes’i de es geçmemeliyiz. Çünkü 2008 yılında ilk üç sırayı alan yarışmacıların her üçünün de anlama oranları aynı. Aşağıdaki tabloyu dikkatle incelerseniz hızlı okuma üçüncüsü olan Mustafa Cumhur Kafes ile birinci olan Cahit Şimşek’in okuma hızları da birbirine çok yakın değerler. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük sıralamasını onların okuma sürelerindeki saniiyeler mertebesindeki farklılıklar belirledi. Mustafa Cumhur Kafes’in ve 2008 yılı Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonalarında derece alan diğer kişilerin okuma hızları, anlama oranları ve yarışma puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2008 YILI TÜRKİYE HIZLI OKUMA ŞAMPİYONASI SONUÇLARI
Sıra No ADI ve SOYADI OKUMA HIZI (Kelime/Dakika) ANLAMA ORANI (%) YARIŞMA PUANI
1 CAHİT ŞİMŞEK 678 67 454
2 KHATANBAATAR KHANDSUREN 669 67 448
3 MUSTAFA CUMHUR KAFES 665 67 446
4 SEÇKİN ALTINEL 464 73 339
5 SERVET ÖZKURT 294 93 273
6 DOLUNAY CAN 406 67 272

Mustafa Cumhur Kafes daha önce hiç karşılaşmadığım bir yarışmacıydı. Hızlı okumada derece alınca dikkatimi çekti. Yarışma sonrası Mega Hafıza kayıtlarında isminin olup, olmadığına baktığımda, kendisinin Mega Hızlı Okuma seti dahil Mega Hafıza’nın tüm setlerini almış olduğunu ve kendi kişisel gelişimine yatırım yapan bir insan olduğunu anladım.

Yarışma puanları kişinin dakikadaki okuma hızının anlama oranıyla çarpılmasıyla elde edilmektedir. Ayrıca, hızlı okuma yarışmasının genel bir kuralı olarak, anlama oranı % 60’dan daha düşük olan yarışmacılara yarışma puanı olarak “sıfır” verilmektedir. Çünkü anlama oranı düşük olan bir hızlı okumanın hiçbir faydası yoktur. Bunun yanında okuma hızı dakikada 220’den daha düşük olan yarışmacılar yavaş okuyucu olarak kabul edildiği için, onlara da yarışma puanı olarak sıfır verilmektedir.

2008 Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonları ve MemoriadTM Başkanı Melik Duyar

Eminim Nevşehir’li Cahit Şimşek, Nazilli’li Gül Atay ve Moğolistanlı öğrenci Khatanbaatar Khandsuren anlayarak hızlı okumak isteyen çok sayıda kişiye ilham verecekler.

Yukarıda verilen tablodan da anlaşılacağı gibi 2008 yılı hızlı okuma skorları 2007 yılına göre oldukça yüksek. Mukayese edebilmeniz için 2007 yılı Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonası sonuçları da aşağıda tablo halinde verilmiştir.

2007 YILI TÜRKİYE HIZLI OKUMA ŞAMPİYONASI SONUÇLARI
Sıra No ADI ve SOYADI OKUMA HIZI (Kelime/Dakika) ANLAMA ORANI (%) YARIŞMA PUANI
1 HAVVA GÜL ATAY 446 77.78 348
2 DAVUT TIKIZ 487 61.11 298
3 SERVET ÖZKURT 318 83.33 265
4 SEÇKİN ALTINEL 242 88.89 215
5 HÜSEYİN AVNİ ŞATAF 272 72.22 196
6 DURMUŞ TARIK TATLI 329 50.00 0

Öyle görülüyor ki, skorlar giderek iyileşiyor ve gelecek yıllardaki yarışmalar daha da çetin geçecek. Örneğin geçen yılın hızlı okuma şampiyonu Gül Atay yeni dereceler hesaba katıldığında Türkiye sıralamasında dördüncü sıraya düşüyor.

2007 ve 2008 yılı skorları birlikte hesaba katıldığında Türkiye Hızlı Okuma dereceleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

TÜRKİYE HIZLI OKUMA ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMASI
Sıra No ADI ve SOYADI OKUMA HIZI (Kelime/Dakika) ANLAMA ORANI (%) YARIŞMA PUANI
1 CAHİT ŞİMŞEK 678 67 454
2 KHATANBAATAR KHANDSUREN 669 67 448
3 MUSTAFA CUMHUR KAFES 665 67 446
4 HAVVA GÜL ATAY 446 78 348
5 SEÇKİN ALTINEL 464 73 339
6 DAVUT TIKIZ 487 61 298
7 SERVET ÖZKURT 294 93 273
8 DOLUNAY CAN 406 67 272
9 HÜSEYİN AVNİ ŞATAF 272 72 196
10 DURMUŞ TARIK TATLI 329 50 0

Okuma ve anlama konusunda kendi durumunuzu görmek ve değerlendirmek istiyorsanız, www.MegaHizliOkuma.com web sitesindeki HIZLI OKUMA TESTİ ile kendinizi denemenizi tavsiye ediyorum. Siz de hızlı okumak, okuduklarınızı anlamak ve daha sonra da hatırlamak istiyorsanız, e-posta adresinize gönderilen aşağıdaki ücretsiz kurslarımıza üye olarak işe başlayabilirsiniz.

Başarı dileklerimle…

Melik Duyar
Dünya Hafıza Şampiyonu
© 2008 – Melik Duyar – Mega Hafıza Ltd.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu