Öğrenme ve Eğitim

Güvenli Okul – Okullarda Güvenlik Önlemleri Nasıl Sağlanabilir?

Güvenli Okul – Okullarda Güvenlik Önlemleri Nasıl Sağlanabilir? Her ne kadar bu konu okulların açılmasıyla birlikte gündemdeki yerini alsa da, önemi açısından zaman-bağımsız bir konudur bu. Geçen yıllarda serviste ölüme unutulan çocuklar, okulların giriş çıkışlarında ya da okulların hemen çevresindeki farklı amaçlarla gruplaşmış çeteler, uyuşturucu tehlikesi, öğretmen şiddeti, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet, öldürülen okul müdürleri gibi olaylar çocuklarını kaygıyla okula teslim eden velilerin yüreğini hoplatıyor.

Güvenli okul – 16.09.2017 Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde özel okullara giden 1263 öğrenciyle, Bahçeşehir Üniversitesi ile CSG (City Security Group) işbirliğiyle yapılan “Okul Güvenliği Araştırması-2017” sonuçlarından biri, çocukların yüzde 26’sı okulunda akran zorbalığı olduğunu anlatırken, yüzde 27’sine göre okullarında çeteleşme olayları görülmektedir. Bir diğer bulgu ise öğrencilerin yüzde 27’si okulları tarafından yangın, terör, şiddet, servis kazaları gibi durumlar için alınan önlemler konusunda bilgilendirilmezken, yüzde 16’sı okul çevresinde madde kullanımı olduğunu düşünüyor. Yüzde 14’üne göre okullarının yakınında zararlı maddeler satılıyor ve kullanılıyor.

Aradan geçen iki yılda olumlu yönde değişen bir şey yoksa eğitim her zamanki gibi sancılıdır. Özellikle büyük şehirlerde durum oldukça kritiktir.

Okul yönetimleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin fiziksel güvenliğini ve refahını güvence altına almak için hangi çözümleri göz önünde bulundurmalıdır?

Okullar her şeyden önce ciddi bir güvenlik planına sahip olmalıdırlar. Bu “laf olsun” şeklinde değil, oldukça ciddiye alınmalıdır. Başarılı bir güvenlik planına sahip olmak okulların bu konudaki ciddiyetinin ölçüsüdür. Acil bir durum için AFAD benzeri kuruluşların önerdiği tedbirler yanında, okul yönetimlerinin dijital çözümler sunan, birbirine bağlı teknolojilerden oluşan bir güvenlik ağı kurmalarına da ihtiyaçları vardır.

Bina İçi İletişim Sistemlerinin Kurulması

Güvenli okul – Güvenlik kameraları gelmekte olan veya mevcut bir tehlikeyi tanımlamakta başarılı cihazlardır. Savaşçıların bir sözü vardır: Bir tehdit olduğunu bilmek, savaşın sadece yarısıdır. Okulların güvenlik kameraları var. Okul müdürü odasından bu kameraları görebiliyor, tabi müsaitse.

Ülkemizde en yoğun nüfusa sahip iller deprem gibi afetlere maruziyette riski yüksek illerdir. AFAD, illerde bu amaçla eğitimler ve tatbikatlar yapıyor. İstanbul gibi metropollerde afet durumlarında görev alabilecek gönüllüleri eğitiyor. Acil bir durum tespit edildiğinde, yöneticilerin uygun güvenlik protokollerini başlatmak için öğrencilerle, öğretmenlerle ve diğer personeliyle etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir.

ABD’de bir kısım eyaletlerde okullarda kullanılan güvenlik teknolojilerinden ve stratejilerinden bazıları şu şekildedir:

  • Genel seslendirme sistemi
  • Acil servislerin kullandığı frekanslara erişimi olan radyolar
  • Çağrı butonlu iki yönlü interkom sistemi
  • Ofisler ve sınıflar için zorlama buton sistemi
  • Bina içi acil iletişim sistemi
  • Bölge çapında bir sisteme bağlı toplu bildirim
  • Mobil uygulamalar ve sosyal medya kullanımı

Okullar bu listedeki her şeyi içerecek yeteneklere ya da kaynaklara sahip olmasa da, bir sistem beklendiği gibi başarısız olursa ya da yapılmazsa, fazlalık sağlamak için bu çözümlerden en az ikisine ya da üçüne yatırım yapmalıdırlar.

Fiziksel Güvenlik Teknolojisi, Siber Güvenlik Protokollerini İçermelidir

Güvenli okul – Karmaşık bir iletişim ve gözetim sistemleri ağı tasarlamak okullarda öğrencileri koruyabilir, fakat bu teknolojiyi kim koruyacak? Uygun siber güvenlik önlemleri alınmadan, en gelişmiş çözümler bile pek yardımcı olmayabilir.

Okullarda sıkça cinayetlerin işlendiği okullarda güvenlik teknolojisinin kötü aktörlerden korunmasını sağlamak için ağların en güncel güvenlik duvarı korumasına sahip olmaları gerektiği belirtiliyor.

ABD’li Sistemci Nguyen-Duy, “Bu koruma seviyesine ulaşmak için BT ekiplerinin ‘ilk olarak’ hangi çözümlerin güvenle kullanılabileceğine dair bir anlayışa sahip olmaları gerekiyor” diyor.

Öğrencilerin öğrenmesi için, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yerde, yani güvenli bir okulda olduklarını bilmeleri öğrenmelerine pozitif katkı verecektir.

Okullarda Güvenlik – Güvenli Okul İçin Yapılması Gerekenler

Okullarda Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle güvenlik araştırmaları yapan CSG (City Security Group) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, okul güvenliğiyle ilgili dikkat edilmesi ve yapılması gerekenleri Hürriyet Gazetesi’nin 16.09.2017 tarihli nüshasında 9 maddede şöyle sıralamıştı:

1-) Okulların Fiziki ve Mimari Yapısı: Okulun fiziki donatıları ve mimarisi öğrencilerin kaza ve yaralanma tehlikesine karşı uygun ve sağlam olmalı. Yöneticiler tarafından sürekli gözden geçirilmeli. Veliler, okula bu gözle bakarak, gördükleri eksiklikler olduğunda yöneticilere bildirmeli.

2-) Okul Çevresi ve Giriş-Çıkış: Okul giriş-çıkışları sürekli kontrol edilerek güvenlik önlemleri alınmalı. Yetkisiz ve suç riski olan kişilerin girişine ve okul çevresinde bulunmalarına engel olunmalı. Veliler, okul çevresindeki şüpheli durumları okul yöneticilerine bildirmeli. Okul yöneticileri kolluk birimleriyle okul yolu ve çevresindeki riskleri minimize edecek bir işbirliği mekanizması oluşturmalı.

3-) Okul Risk Haritası: Okul güvenliği standartlarına göre analizler yapılarak ’okul risk haritaları’ çıkartılmalı. Tüm güvenlik eksiklikleri giderilmeli.

4-) Okul iklimi: Öğrenci, öğretmen ve çalışanların kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan özgür ve güvende hissettiği bir okul iklimi yaratılmalı. Öğrenci ve öğretmenlerin sevinç ve mutlulukla sınıfına girdiği, kaygı ve endişenin olmadığı ve özgürce eğitimlerini gerçekleştirdikleri bir okul yaşamı oluşturulmalı.

5-) Okul Sağlığı Güvenliği: Öğrenci, öğretmenlerin sağlık kriterlerine uygun koşulları taşımalarının yanı sıra okulun hijyenik koşullarının ve gıda güvenliğinin yasal gerekliliklere uygun olması sağlanmalı. Veliler zaman zaman kantinlere giderek, sağlıksız yiyecekler olup olmadığını kontrol etmeli.

6-) Acil Durum ve Kriz Yönetimi: Deprem, sel, su baskını gibi doğal afetlerin yanında yangın, şiddet ve terör gibi olası güvenlik risk ve tehlikelerine karşı okul paydaşlarının bilinçlendirilmesi ve tatbikatlarla desteklenmesi güvenli bir okul yaşamı için olmazsa olmazlardan.

7-) Yasal Güvenlik Görevlileri: Okullarda yasal yetkileri olan sertifikalı güvenlik görevlileri bulunmalı. Çocukların güvenliği okul girişlerinde durmaktan başka vasfı olmayan kişilerle değil, özel güvenlik sistemlerine hâkim yetkin görevlilerle sağlanmalı.

8- ) Denetim: Okul yöneticileri ve veliler okul yolunun güvenli olması için duyarlı olmalı. Okul çevresindeki riskli yerler, metruk binalar ve riskli kişilere yönelik önlemler alınmalı. Servisler denetlenmeli. Araçların mevzuata uygunluğu yanında sürücülerin trafik kurallarına uymaları sağlanmalı. Çocukları emanet ettiğimiz sürücülerin ve rehberlerin yasal yetkinliğe sahip olması ve kurallara uygun davranmaları sağlanmalı. Sabıkalı, eğitimsiz ve şiddet davranışı olanların çalıştırılmamasına dikkat edilmeli.

9-) Bilinçlendirme: Öğrenci, öğretmen ve veliler uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı bilinçlendirilmeli. Bonzai gibi ucuz ve kolay ulaşılabilir sentetik uyuşturucular yüzünden gençlerin hayatı tehdit altında. Sokaklarda, park ve bahçelerde yarı baygın dolaşan ya da yatan gençlerin varlığı, bu endişe ve korkuyu daha da çok gözler önüne seriyor. Okul odaklı önleme kapsamında, rehber öğretmenler ve kolluk gücü işbirliğiyle gerçekleştirilen önleme faaliyetleriyle gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması hedeflenmeli. Öğrencilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunma gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Okul çevresindeki suç riski bulunan internet kafe, büfe, oyun salonları sürekli denetlenmeli. Okullarda okul müdürünün başkanlığında ilgili birimlerin ve velilerin de yer aldığı bir güvenlik yönetimi kurularak tüm okul paydaşlarında güçlü bir güvenlik bilinci yaratılmalı. Veliler, çocuklarının evden ayrılışıyla başlayan tüm süreci okulla işbirliği yaparak incelemeli ve duyarlı olmalıdır.

Başa dön tuşu