Çocuk ve Zeka

Çocuk, Oyun, Matematik ve Yaratıcılık – Yaratıcılığın Enerjisi Merak ve Oyun mu?

Çocuğunuzu Yaratıcı Matematik ve Zeka Oyunlarıyla Geliştirin!

Çocuk, Oyun, Matematik ve Yaratıcılık –  Tüm hareketli canlıların çocukluklarında oyun oynamak vardır.  Hayatın farkında olmasalar da, oyun oynayarak öğrenme eğilimi baskındır. İnsan yavrusu kendi sosyal ortamında ailesinin yönlendirmesi ile oyuncaklarını seçerken, hayvan yavrusunun oyuncakları kendi özelliklerine göredir.

Canlılar içinde sadece insan oyun, matematik ve oyuncağın “farkındadır.” Oyun, çocukların genlerinde var olan matematik, yaratıcılık, sözel, davranışsal ve tutum açısından kendini ifade etmenin en özgür şeklidir.

Bir çocuk için, özellikle çocukluk çağında, açıkça ve herhangi bir baskıya maruz kalmadan ve yargılanma korkusu olmadan kendini ifade edebilmekten daha tatmin edici bir şey yoktur.

Yaratıcılık ise, kişisel duygu ve deneyimlerden yeni bir şeyler yaratma yeteneğidir. Yaratıcılık, çocukların duygusal sağlığını beslediği gibi, sosyal duygusal öğrenmesini de güçlendirir.

Tüm bu beceriler, çocukluk adasını besleyen ve ondan beslenen bir toplumun geleceği olduğu gibi, çocukların hayatlarının ilk yıllarında edindikleri deneyimler onların yaratıcılıklarını ve matematiksel düşünme gelişimlerini önemli ölçüde artırabilir.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Oyunun en güçlü faydalarından biri, sosyal gelişimi artırma şeklidir. 

Çocuk, Oyun, Matematik ve Yaratıcılık –  Eğlenceli sosyal etkileşimler doğum anından itibaren başlar.

Dramatik oyun, çocukların sosyal rolleri denemelerine ve anlamalarına yardımcı olur.

Ayrıca, başkalarıyla oynarken sosyal beceriler edinmeleri için onlara sayısız fırsat verebilir.

Dramatik oyun yoluyla, çocuklar yavaş yavaş birbirlerinin ihtiyaçlarını dikkate almayı ve farklı değer ve bakış açılarını takdir etmeyi öğrenirler.

Oyun sırasında kazanılan puan veya puan yerine fasulye tanesi gibi şeyler kazanmaları, onların farkında olmadan büyük, küçük, sayı, puan gibi kavramlarla matematiksel düşünme temellerini de oluşturur.

Çocuklar oyun yoluyla duygularını ifade edebilir ve bunlarla baş edebilirler. 

Çocuk, Oyun, Matematik ve Yaratıcılık –  Oyun ayrıca çocuklar için stres ve baskıyı hafifletmeye yardımcı olur. Oyun sırasında sadece kendileri olurlar.

Oyun, çocuklara çevrelerine hakim olma fırsatı sunar. Deneyimi hayal güçleriyle kontrol ederler ve oyun ilerledikçe seçim ve karar verme güçlerini kullanırlar.

Oyun, her çocuğun benzersiz bakış açısını ve bireysel yaratıcı ifade tarzını geliştirmeye yardımcı olur.

Oyun, çocuğun çevreye verdiği kişisel, benzersiz tepkileri ifade eder.

Oyun, çocuğun hayal gücünden yararlanan kendini ifade etme etkinliğidir.

Oyun açık uçludur, serbest biçimlidir ve çocuklar yeni fikirleri denemenin yanı sıra eskileri inşa etme ve deneme özgürlüğüne sahiptir.

Yaratıcı Sürecin Önemi

Çocuk, Oyun, Matematik ve Yaratıcılık –  Tüm çocuklarda yaratıcılık ve matematiksel düşünme potansiyeli doğuştan vardır. Ancak bu potansiyellerin beslenmesi gerekiyor. Çünkü insan hayvanlar gibi bu dünyaya kendi temel ihtiyaçları olan her şeyi öğrenmiş olarak gelmiyorlar. Dünyaya geldikten sonraki süreçte merak duygusunun kamçısıyla öğreniyorlar. Her öğrenme, içinde bir yeniliği saklıyor. Her yenilik beslendiği merak duygusuyla potansiyel bir yaratıcılığı açığa çıkarıyor.

Merak Büyük bir Öğrenme Enerjisidir.

Çocuk, Oyun, Matematik ve Yaratıcılık –  Her büyüme yeniliktir. Gerçekten yaratıcı olmaları için gereken şey merak duygusunun verdiği enerjiyle çocukların kendilerini tamamen gayrete ve denemeye adamış olmaları, yaptıkları her türlü aktiviteyi kendi başlarına yapabilme özgürlüğüdür.

Kendini ifade etme, her yaratıcı eylemin önemli bir kazanımıdır. Çünkü bu tür deneyimler, çocukların duygularını ifade etmelerine, bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Bir çocuğun bir oyunla gösterdiği etkinlik, onun hakkında öğretmenlerin ve ebeveynin, çocuğun ne düşündüğü, nasıl düşündüğü veya ne hissettiği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Yaratıcılık aynı zamanda yeni fikirleri deneme, yeni düşünme ve problem çözme yolları sunarak çocukların zihinsel gelişimini de destekler.

Yaratıcı etkinlikler, çocukların benzersizliğini ve çeşitliliğini kabul etmeye ve kutlamaya yardımcı olmanın yanı sıra, öğretimimizi kişiselleştirmek ve her çocuğa odaklanmak için mükemmel fırsatlar sunar.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

3-7 YAŞ İÇİN – ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Yaratıcılık için Fırsatlar

Çocukların yaratıcı oyun ve farklı düşünme yoluyla keşfetme, yaratıcı düşünme için birçok fırsata ihtiyacı vardır.

Bunun için, aileler ve öğretmenler çocukları tanımaları ve keşfetmeleri için, aşağıdaki 6 uygulamayı hayata geçirbelir:

Bunlardan birincisi, okulda veya ailede, çocukların ilgi alanlarına ve fikirlerine dayalı etkinlik yapabilecekleri ortamı sağlayarak başlayın. Bu, çocukların söylediklerini dikkatle dinlemeyi öğrenmek anlamına gelir.

İkincisi, çocukların konuşmalarını teybe kaydetmek, yaptıklarını gözlemleyerek yazıya dökmek, not almak ve yardımcı öğretmenlerle birlikte tüm bu süreçleri gözden geçirmek çok yararlıdır.

Üçüncüsü, çocuklara çok çeşitli yaratıcı materyaller sunduğunuzdan emin olun. Yaratıcı olmak, çizim yapmaktan veya resim yapmaktan daha fazlasıdır. Ayrıca fotoğraf, müzik, saha gezileri, tel, kil, kağıt, ahşap, su veya gölgelerle çalışma var.

Dördüncüsü, çocuklara materyalleri keşfetmeleri ve düşündüklerini uygulayabilmeleri için bolca zaman sağlamak önemlidir.

Beşincisi, bu fikirleri diğer insanlarla – hem öğretmenler hem de çocuklarla – konuşmak için zaman ayırmayı unutmayın.

Altıncısı, küçük yaştaki çocuklarla sayısal konuşmayı atlamayın. Bisküvi istyorsa, örneğin “Tamam, sana üç adet bisküvi vereceğim. İşte, bir iki, üç” diye sayarak verin. Yapılan bilimsel çalışmalar evlerinde daha fazla sayısal konuşma olan çocukların ilerideki yıllarda diğer çocuklara oranla akedemik başarılarının çok daha iyi olduğunu göstermektedir.

Çocuğu Farklı Sosyal Ortamlarda Gözlemleyin

Çocuklar için farklı kültürleri, kendi ailesinden farklı, diğer gelenek ve görenekleri yakından tanıma fırsatı bulun.

Bununla ilgili farklı toplulukların yaşadığı saha gezileri, farklı dini ve milli tatilleri kutlama, diğer farklı bölgelerden gelen gruplarla etkinlikler yapma, Erasmus-AB projeleri gibi farklı ülkelerden gelen (veya giden siz de olabilirsiniz) öğrencileri misafir etmek/misafir olmak gibi etkinlikler yaratıcı süreci geliştirir.

Çocukların hayatlarında ne kadar çeşitli deneyimler olursa, yaratıcı ifade yelpazesi o kadar geniş olur.

Çocukların kendi çevrelerinin dışındaki insanlarla ve durumlarla ne kadar kişisel deneyimleri olursa, oyunlarına dahil etmek için o kadar çok malzemeleri olur.

Burada anahtar fikrimiz şudur: Farklılıkları ayıplamamak, farklı ifadelerden korkmamak ve çekinmemek, çeşitlilikten korkmamaya çalışmaktır.

Yaratıcılık Süreci

Çocukları kendi seçimlerini yapmada desteklemek önemlidir. Ancak bu, istendiğinde verilmesi gereken bir destek olmalıdır.

Övgünüzü ve vermek istediğiniz mesajı bitmiş çıktıya değil, çocuğun yaratıcılık sürecindeki çabasına ve gayretine verin.

Çocukların çabalarını takdir ederek ve destek vererek yaratıcı sürece desteğinizi gösterin.

Çocukların kendileri hakkında öğrendikleri ve keşfettikleri şeyler, gelişimleri için hayati önem taşır.

Engelli çocukları da unutmayalım: Bağımsızlık ve kontrol, yaratıcı süreçte önemli bileşenlerdir; bu özellikle engelli çocuklarla çalışırken geçerlidir.

Oyun, engelli çocukları programınıza entegre etmek ve dahil etmek için mükemmel bir fırsat sağlar. Oyunun kontrol ve bağımsızlık için sağladığı fırsatlar her çocuk için önemli konulardır ancak özellikle bu gençler için önemlidir.

omega

Sınıflarımızda oyunu teşvik etmenin bazı yolları nelerdir? 

Oyun çocukların fikirlerinin sonucu olmalı ve yetişkinler tarafından yönetilmemelidir. 

Oyun yoluyla çocukların kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeye çalışmalıyız.

Ayrıca çocukların oyunu bizim değil, kendi ilhamlarına dayandırmaya çalışmalıyız.

Amacımız oyunu teşvik etmek – kontrol etmek değil – ve çocukların birbirleriyle oynarken tatmin olmalarını teşvik etmektir.

Yaratıcı Oyun için…

Küçük çocuklar için en önemli yaratıcı aktivite türlerinden biri yaratıcı oyundur.

Yaratıcı oyun, çocuklar tanıdık malzemeleri yeni veya alışılmadık bir şekilde kullandıklarında ve çocuklar rol yapma ve hayali oyunlarla meşgul olduklarında ifade edilir.

Oyun, küçük çocukların ciddi işidir ve özgürce oynama fırsatı onların sağlıklı gelişimi için hayati önem taşır.

Bebeklik döneminde bile oyun, duyusal keşif ve motor becerilerin gelişimini teşvik ederek fiziksel gelişimi destekler.

Oyun ve temel fiziksel becerilerin tekrarı yoluyla çocuklar yeteneklerini mükemmelleştirir ve giderek zorlaşan fiziksel görevlerde yetkin hale gelirler.

Oyun, zihinsel gelişimi ve yeni düşünme ve problem çözme yollarını teşvik eder.

Blok oyun yoluyla çocuklar, ölçüm, eşitlik, denge, şekil, uzamsal ilişkiler ve fiziksel özelliklerle ilgili birçok zihinsel zorlukla karşı karşıya kalırlar.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Oynamaya dikkat edin, plan yapın, teşvik edin. 

Öğretmen veya ebeveyn olarak, sorularla çocukların oyunlarını nasıl genişleteceğinizi öğrenin. Bunun için:

1-) Çocukları yeni ve alışılmadık ekipman kullanımları bulmaya teşvik ederek yaratıcı fikirleri teşvik edin. Yeni ve orijinal fikirlere açık kalmaya çalışın ve çocukları birden fazla çözüm veya cevap bulmaya teşvik edin.

2-) Ekipmanı aşırı kısıtlarken dikkatli olun ve çocukların istediği zaman oyun malzemelerinin hızlı bir şekilde hazır olduğundan emin olun.

3-) Ekipmanı hayal gücünü kullanmaya teşvik edecek şekilde satın alın ve kullanın.

4-) Çocuğa her şeyi açıklayan ve hayal gücüne hiçbir şey bırakmayan oyuncaklardan ve etkinliklerden kaçının.

5-) Çocuklara iyi bir ekipman yelpazesi ve dengesi sağlayın ve ekipmanı sık sık değiştirerek veya yerini değiştirerek heyecan verici tutun.

6-) Çocukların beyin gelşimlerini destekleyen ve beyinlerinde çoklu bağlar oluşturan eğitim programlarını inceleyin ve  bu tip programları uygulamaya gayret edin.

7-) Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için matematiksel oyunları da ihmal etmeyin.

6., 7. ve 8. sınıflar için ders çalışma teknikleri

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu