LOGO

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel Gelişim Serüveninin Başlangıç Noktası

SESLİ OKUMAK MI, SESSİZ OKUMAK MI? HANGİSİ HAFIZADA DAHA İYİ KALIR? Sesli Okumak Mı, Sessiz Okumak Mı_ Full view

SESLİ OKUMAK MI, SESSİZ OKUMAK MI? HANGİSİ HAFIZADA DAHA İYİ KALIR?

SESLİ OKUMAK MI, SESSİZ OKUMAK MI? HANGİSİ HAFIZADA DAHA İYİ KALIR?

“Sesli okumak okuma hızını yavaşlatırken, hafıza teknikleriyle desteklenmemiş bir sessiz okumanın da hafızada kalması zordur.” – Melik Duyar

Okumak; anlamı aramak, anlamak, bulmak ve kavramak; anladığını seslendirmek; sembollerin kodlarını çözmek üzere izlenen bilişsel bir süreçtir.

Okuduğumuzda gözlerimizi, harfler, noktalama işaretleri ve boşluklar gibi yazılı semboller için kullanırız ve beynimizi bize mesajı iletilen kelimelere, cümlelere ve paragraflara dönüştürmek için kullanırız. Gözümüz kelimeleri fotoğraflarken, zihin algılar ve ses organlarımız onlara can verir.

Okumak;

1-) Dudakların oynadığı ve  yakındaki diğer insanların okuma sesini duyabildiği “SESLİ OKUMA“,

2-) Dudakların belli belirsiz oynadığı veya oynamadığı, ses tellerinin okumayı içten yaptığı, ama diğer insanların bir ses duymadığı İçten Seslendirmeli SESSİZ OKUMA“,

3-)Takistoskop Göz Açıları” genişletme egzersizlerine dayanan, yoğun göz açısı egzersizleri sonucu okunanların hızla gözle görülüp geçildiğiSadece Gözle SESSİZ OKUMA“,

4-) Öncelikle beynin hızlı anlamayla ilgili hafıza teknikleri, hızlı düşünme, “Beyin Haritaları” vb. tekniklerle eğitilmesi ve göz açılarının genişletilmesiyle ses tellerinin okuma yapmadığı ulaşılan en son algılama seviyesi olan “Beyinle – MEGA HIZLI OKUMA

olmak üzere dört şekilde yapılmaktadır.

SESLİ OKUMAK“, çok hızlı düşünebilen beyin hızını, sesli okurken mecburen hareket etmek zorunda olan dudakların hızıyla sınırladığı için çok yavaştır.

Sadece Gözle SESSİZ OKUMA” okumanın beyin yoğun değil, göz yoğun bir faaliyet olduğu kabulüne ve gözün görme hızının geliştirilmesi fikrine dayanmaktadır. Bu bir çeşit ilkel hızlı okuma şeklidir. Bilginin hızla okunması sırasında, hızla anlaşılmasını, hızla hafızaya yerleştirilmesini ve daha sonra hatırlanmasını sağlamakta başarısızdır.

Anlama ve hafızada tutulma oranı göz önüne alındığında “İçten Seslendirmeli SESSİZ OKUMA” ile “Sadece Gözle SESSİZ OKUMA” arasında hemen hemen hiçbir fark yoktur. İkisinin arasındaki tek fark “Sadece Gözle SESSİZ OKUMA“nın diğerine göre biraz daha hızlı olmasıdır. Aralarında hız anlamında bir fark olsa da, sonuçları hemen hemen aynı olduğu için, “İçten Seslendirmeli SESSİZ OKUMA” ve “Sadece Gözle SESSİZ OKUMA” bundan böyle birlikte “SESSİZ OKUMA” olarak sınıflandırılacaktır.

Beyin Temelli Eğitimler” üzerine kurulmuş olan “MEGA HIZLI OKUMA“, okumanın en gelişmiş beyinle okuma seviyesidir. Okumanın göz yoğun olmaktan çok, beyin yoğun bir faaliyet olduğu kabulüne dayanarak geliştirilmiş bir hızlı okuma şeklidir. Konsantrasyon ve odaklanmanın yüksek olduğu, okunan bilginin hızla anlamlandırılarak, aynı anda hafızaya yerleştirildiği ve bilginin daha sonra da hatırlanmasını sağlayan beyin aktivitelerini içeren bir okuma şeklidir.

Bu arada dört farklı “Dil Becerileri” mevcuttur. Bunlar:

 • Dinleme
 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma

Okuma, bu dört dil etkinliğinin üçüncüsüdür.

SESLİ OKUMA” ve “SESSİZ OKUMA“nın yaşamımızdaki yeri çok önemlidir. Bu önemden dolayı, öğretmenlerimiz ilk andan itibaren öğrenme aşamasında, öğrencileri “içten okuma” alışkanlığından uzak tutarlar. Çünkü okumayı öğrendiklerini göstermeleri için bize veya öğretmene “SESLİ OKUMALARI” gerekmektedir. Ayrıca okuduklarını duymaları da sesleri tanımaları açısından bu etapta önemlidir.

İlk Sesli Okumayı Öğrenmek

İlk temel, ilk okuma yaşlarımızda atılır. Öğrenci, gayretle okuyup, öğrenir; önce “SESLİ OKUMA”, sonra “İçten Seslendirmeli SESSİZ OKUMA” alışkanlığını kazanır ve yaşamının ileri evrelerine yayılan öğrenme serüveni başlar.

Bu yazıda, anlama ve hafızada kalma oranının en üst seviyede gerçekleştiği beyinle yapılan “MEGA HIZLI OKUMA” hariç tutlarak, cevabını aradığımız soru şudur:

SESLİ OKUMAK veya SESSİZ OKUMAK (içten seslendirmeli veya sadece gözle); hangisi bilginin hafızada daha çok kalmasını sağlıyor?

ARAŞTIRMA: SESLİ Mİ, SESSİZ Mİ OKUMALI?

Bir deneysel araştırma, yazılı bilgiyi yüksek sesle okuduğumuzda, o yazının konusunu ve bilgileri daha iyi hatırladığımızı; bunun sesli okuyarak okuma ve bilgilenme eylemine doğrudan katılımımızdan kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.

Birçoğumuzun deneyim yoluyla öğrendiklerinden hareket ederek doğrulasak da; farklı okuma veya dinleme stratejilerinin karşılaştırıldığı bir çalışma, kendi kendinize yüksek sesle okumanız durumunda, okuduğunuz metindeki bilgiyi hatırlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu bulmuştur.

SESLİ OKUMAK MI, SESSİZ OKUMAK MI HAFIZAYA YARDIM EDER?

Çalışmada, 75 lisans öğrencisi ilk deneme olarak yaklaşık 15 dakika içinde 160 ortak kelimeyi okudular. Bu etkinlik için hiçbir sebep veya açıklama yapılmadı. İkinci denemede, iki hafta sonra, daha önce okudukları aynı kelimelerin verileceği ve sonra da hafızalarının test edileceği söylenen kısa bir oturuma daha katıldılar. 160 kelimenin yarısı her birinde 20 kelime olan dört farklı öğrenme ortamında kendilerine verildi:

 • Sessiz okuma ortamı
 • Bir başkasının okuduğunu dinleme ortamı
 • Kendi okuma kaydını dinleme ortamı (İlk oturumda kaydedilmişti.)
 • Sesli okuma ortamı

Daha sonra yarısı denemede verilen toplam 160 kelimenin tümünü içeren bir “Kelime Tanıma Testi” verildi; her bir kelimeyi iki kategoriye ayırmaları istendi: “Çalışılmış kelimeler” ve “Yeni Kelimeler” olarak sınıflandırmaları istendi.

Guinness Hızlı Okuma Dünya Rekorları

Beklenen performans hipotez ile uyumluydu:

 • Sesli okumak hafıza açısından en iyisiydi.
 • İkincilik, kendi okuma kaydını dinlemekte idi.
 • Üçüncü sırada, bir başkasının okuduğunu dinlemek vardı.
 • En son sırada ise sessiz okuma yer aldı.

Bununla birlikte, yüksek sesle okumak ile bir başkasının sesli okuduğunu dinlemek arasında fazla fark olmasa da, hatırlanma oranı bakımından sesli okunan kelimeler,  bir başkasının söylediklerinden anlamlı bir şekilde daha iyi hatırlanıyordu (isabet oranı% 77 – % 74).

Başka birinin konuşmasını dinlemek, kendi kendine sessizce okumaktan çok daha iyiydi (% 69’a karşı% 65).

Bu sonuçlar önceki araştırmalarla tutarlıdır, ancak farklar öncekinden daha küçüktür. Nedeni, katılımcıların daha önceki araştırma oturumunda kelimeleri daha önce öğrenmiş olma ihtimalidir.

SONUÇ: KENDİ KENDİNE SESLİ OKU!

Her durumda, bulgular, kendi kendimize sesli okumanın hafızaya yardımcı olacağı fikrini desteklemektedir. Bu destekler içinde öne çıkan üç ortam var. Bu ortamlar içinde de öz-referanslama dediğimiz benliğin işin içine katılmasıyla yapılan okuma ortamı daha etkili bir şekilde hafızaya destek sağlamaktadır. Burada okuyanın sesli okuma sırasında, okuma eylemini sadece gözle sınırlamayıp, dil becerilerini kullanma ve konuştuğunu kulaklarıyla dinlemek gibi etkenlerle benliğini harekete geçirmesi gibi beceriler hafızayı kısmen desteklemektedir.

OKUMA BECERİLERİ VE “MEGA HIZLI OKUMA” SEVİYESİ

Bu araştırmaların sonucunu danıştığımız, okuma ve hafıza ilişkileri üzerine Dünya Hafıza şampiyonu olan Melik Duyar “Eğer okuduklarınızı hafızanızda tutamıyor ve gerektiğinde de hatırlayamıyorsanız, okumanın veya çok hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir okuma zamanı boşa harcamaktan başka bir şey değildir” dedi ve şöyle devam etti “Okuduklarınızın hafızada kalmasını istiyorsanız, yavaş da olsa ya sesli okuyun, ya da ‘Mega Hızlı Okuma’ Tekniklerini öğrenerek yüksek hızda beyninizle okuyun!

Hem sessiz, hem hızlı, hem de kalıcı bir okumanın nasıl olacağını merak edenler Mega Hafıza tarafından hazırlanmış olan aşağıdaki kısa filmi izleyebilirler:

Şüphesiz sesli okumak daha az zamanda daha fazla okuma yapabilmek için uygun bir okuma şekli değildir. Hızlı olabilmek ve okuma hızınızı dudak hareketlerinizin hızı ile sınırlamamak için sessiz okumanız gerekiyor. Bu arada hafıza teknikleri desteği olmadan yapılan sessiz okuma da hafızada pek kalıcı olmuyor. Hem sessiz, hem hızlı, hem de kalıcı bir okuma şekli olan “Mega Hızlı Okuma” eğitimiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler ayrıca aşağıda verilen linklerden bu eğitim programına ulaşabilirler.

Mega Hızlı Okuma - Beyinle Okuma

MEGA HIZLI OKUMA

Kaynak

Forrin, N. D., & MacLeod, C. M.. (2018). This time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself. Memory26(4), 574 – 579.

Yorumlar

Yazan Bestami Çiftçi

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.
error: