LOGO

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel Gelişim Serüveninin Başlangıç Noktası

  • Ana Sayfa  /
  • Makaleler   /
  • KARMAŞIK İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELMENİN YOLU: MÜZAKERE EKİBİ KURMAK!
KARMAŞIK İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELMENİN YOLU: MÜZAKERE EKİBİ KURMAK! Müzakere Ekibi Kurmak Full view

KARMAŞIK İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELMENİN YOLU: MÜZAKERE EKİBİ KURMAK!

Karmaşık İşlerin Üstesinden Gelmenin Yolu: Müzakere Ekibi Kurmak!

Müzakere Ekibi Kurmak: Birebir müzakereler kendi başımıza baş edebileceğimiz süreçleri içerir ve bu süreçlerin ikili ilişkiler ile çözülebilme olasılığı yüksektir. Ancak iş hayatında her daim aynı senaryolar yaşanmaz. Bazı işler yeterince basit olmayabilir, süreçler karmaşıklaşabilir. Bu gibi durumlarda bir müzakere ekibinin parçası olarak etkili çalışmak gerekecektir.

Müzakerelerde başarıyı elde edebilmek için karmaşık işlerin üstesinden gelebilmek önemlidir. Kompleks müzakereler olarak adlandırabileceğimiz bu tip ortamlarda farklı bilgi ve tecrübe kümesine ihtiyaç duyulmaktadır. Peki farklı bilgi ve deneyime sahip kişilerin üyesi olduğu bir müzakere ekibi ne zaman ve hangi amaçla kurulmalıdır? Cornell Üniversitesi’nden Profesör Elizabeth Mannix’e göre şu durumlarda müzakere ekibi kurmak tercih edilebilir:

  1. Yaratıcılık ve değer yaratma potansiyeli yüksek müzakerelerde,
  2. Çıktılar üzerinde payı olan birden fazla unsurun yer aldığı müzakerelerde,
  3. Takım müzakeresinin norm olarak kabul edildiği uluslararası müzakere toplantılarında,
  4. Ekip oluşturma ve yönetme süreçleri için yeterli zamanın olduğu durumlarda,
  5. Muhtelif bilgilere olan gereksinimin arttığı kompleks müzakerelerde takım oyununun gerekliliği söz konusudur.

Karmaşık işlerin üstesinden gelmenin bir yolu olarak müzakere ekibi kurmak birçok fayda sağlayabilir. Müzakere sürecinde iki veya daha fazla fikrin masada yer alıyor olması her zaman daha iyidir. Müzakere ekibi, meslektaşlarla bilgi alışverişinde bulunma ve doğru kararlar vermede bireysel müzakereciden daha iyi olma eğilimindedir ve daha iyi sonuçlara ulaşır.

Profesör Kathleen O’Connor’ın araştırmasına göre, müzakereci ekipler bireysel müzakerecilere göre daha güçlü kalabiliyor; daha az rekabetçi davranarak azami kazanç elde edebiliyor ve en önemlisi ekip üyeleri daha az baskı altında kalarak müzakerelerde başarı elde ediyor. Diğer yandan takım müzakeresine katılanların birbirini izleyerek öğrenmesi de mümkün olabiliyor. İzleme, bir müzakerede öne çıkan sosyal kuralları veya davranışları öne çıkararak ekibin kendini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Müzakere ekibi kurmanın faydalarına değindik. Peki buna karşıt görüş oluşturabilecek argümanlar nelerdir? Bunlara bakalım. Bir müzakere ekibi müzakere süreçlerinde grup düşünmesi (groupthink) yaparak tek bir fikri savunmakta ve onu uygulamaktadır. Bu yanlış değildir fakat ekip içerisinde buna uyum sağlamayan üyeler olabilir. Öte yandan takım içerisinde yıkıcı koalisyonlar doğabilir. Bu noktada alınacak önlem ekip içerisinde zıt görüşlerin paylaşılmasını teşvik etmektir. Ayrıca fikirde uzlaşmak, fikri oylatmaktan önemlidir.

Yorumlar

Yazan Onur Buzağıcıoğlu

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.
error: